Cynhadledd i drafod y Gymraeg yn y gweithle

  • Cyhoeddwyd
Cymraeg

Bydd dros 100 o gynrychiolwyr o sefydliadau ledled Cymru yn dod ynghyd ym Mhrifysgol Bangor ddydd Gwener i drafod y ffyrdd gorau o annog pobl i siarad Cymraeg yn y gwaith.

Mae'r gynhadledd wedi'i threfnu gan ganolfan iaith y brifysgol, Canolfan Bedwyr.

Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones a Chomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws yn bresennol yng nghynhadledd Gwneud i'r Gymraeg weithio.

Galwodd Mr Jones y digwyddiad yn un "amserol", a dywedodd bod cael mwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith yn allweddol i'w dysgu.

Mae Cyngor Gwynedd a Cyfoeth Naturiol Cymru ymhlith y rhai sy'n cymryd rhan yn y digwyddiad.