Llywodraeth Cymru yn penodi 'gweision ufudd' Llafur

Gareth Pennant
BBC Cymru Fyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Sophie Howe ei disgrifio fel "person mewnol Llafur" yn dilyn ei phenodiad

Mae Llywodraeth Cymru wedi ei beirniadu am benodi pedair gwaith yn fwy o unigolion sy'n gysylltiedig â Llafur i gyrff cyhoeddus nag o unrhyw blaid arall.

Mae Plaid Cymru yn ei chyhuddo o benodi "gweision ufudd" i swyddi allweddol.

Ond mae'r llywodraeth wedi disgrifio'r honiad fel "nonsens llwyr", gan ddweud mai ar sail teilyngdod mae penodiadau cyhoeddus yn cael eu gwneud.

Yn ôl ffigyrau sydd wedi dod i law BBC Cymru Fyw drwy'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae 2,247 o unigolion wedi eu penodi i gyrff cyhoeddus ers datganoli yn 1999.

Dywedodd 195 o ymgeiswyr llwyddiannus eu bod yn gysylltiedig â'r blaid Lafur, llai na 10% o'r cyfanswm.

Ond 45 o benodiadau sydd wedi eu gwneud i unigolion sydd â chysylltiad â'r blaid nesaf, Plaid Cymru.

Roedd 31 yn gysylltiedig â'r Democratiaid Rhyddfrydol a 22 â'r Ceidwadwyr.

'Person mewnol Llafur'

Fe gafodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, ei disgrifio fel "person mewnol Llafur" yn dilyn ei phenodiad ddechrau'r mis.

Dywedodd Plaid Cymru nad yw'n syndod i "unrhyw un" bod mwy o aelodau o'r blaid Lafur wedi eu penodi i swyddi cyhoeddus nag aelodau o bleidiau eraill.

"Mae'r Llywodraeth Lafur wedi datblygu enw am apwyntio gweision ufudd i swyddi allweddol, ac mae'r ffigyrau yn cefnogi'r canfyddiad hwn," meddai Aelod Cynulliad Arfon, Alun Ffred Jones.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae hyn yn nonsens llwyr.

"Fel mae'r ffigyrau yn dangos yn glir, dyw dros 90% o unigolion sydd wedi eu penodi i gyrff cyhoeddus ers 1999 heb ddatgan eu bod yn gysylltiedig â'r blaid Lafur.

"Mae penodiadau cyhoeddus yn cael eu gwneud ar sail teilyngdod - nid cysylltiad gwleidyddol."