Llofruddiaeth Llanelli: Arestio pedwerydd person

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi arestio pedwerydd person mewn cysylltiad ag ymchwiliad i lofruddiaeth yn Felinfoel, Llanelli.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Dyfed Powys bod dyn wedi'i arestio dros nos.

Mae swyddogion yn ymchwilio i ddigwyddiad ar ôl i gorff dyn maen nhw'n credu oedd yn dod o Wlad Pwyl gael ei ddarganfod ar 11 Tachwedd yn ardal Pleasant View yn y dre'.

Roedd dau ddyn a dynes wedi'u harestio ac yn y ddalfa yn cynorthwyo'r heddlu gyda'u hymholiadau yn barod.

Does dim rhagor o fanylion ar hyn o bryd.