Cau ymchwiliad i honiad o dreisio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae'r heddlu yn dweud ei bod wedi dod ag ymchwiliad i honiadau fod merch yn ei harddegau wedi cael ei threisio gan griw o bobl ifanc mewn parc yng Nghaerdydd i ben.

Dechreuodd yr ymchwiliad yn dilyn adroddiadau ym mis Hydref 2014 fod merch 17 oed wedi dioddef ymosodiad yn ardal Gabalfa i'r brif ddinas.

Cafodd adroddiad ei ddarlledu ar raglen BBC Crimewatch yn apelio am wybodaeth ar y pryd, gyda nifer o alwadau gan aelodau'r cyhoedd yn ymateb i'r rhaglen.

Ond dywed Heddlu De Cymru na fydd unrhyw gamau pellach yn dilyn eu hymchwiliad.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Lloyd Williams: "O ganlyniad i'n ymholiadau mae'n hymchwiliad wedi dod i ben ac ni fydd yr heddlu'n cymryd camau pellach."