Gwaith i geisio atal llifogydd yn y gogledd

  • Cyhoeddwyd
Llanelwy
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn gosod amddiffynfeydd llifogydd yn Llanelwy

Mae'r awdurdodau'n gweithio i geisio atal llifogydd mewn rhannau o ogledd Cymru, gyda disgwyl i law trwm barhau nos Sadwrn.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru bod staff yn codi rhwystrau llifogydd dros dro mewn rhai mannau.

Mae rhybudd ambr "byddwch yn barod" am law trwm hefyd mewn grym ar gyfer Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gall hyd at 15cm o law ddisgwyn mewn rhai mannau o'r gogledd, gyda llifogydd o afonydd yn bosib.

Mae rhybudd melyn "byddwch yn ymwybodol" hefyd mewn grym ar gyfer Ceredigion, Sir y Fflint, Ynys Môn, Powys a Wrecsam.

Ffynhonnell y llun, Chris Gale
Disgrifiad o’r llun,
Tonnau'n taro goleudy Porthcawl ddydd Gwener