Carcharu dyn am geisio denu plant ar y wê

Cyhoeddwyd

Fe gafodd arweinydd cybiau sgowt, ddefnyddiodd y wê i gysylltu â merched ifanc ei ddal gan heddwas o Heddlu'r De oedd yn smalio bod fod yn ferch 12 oed.

Roedd Scott Nicholls, 41 oed o Taunton, wedi pledio'n euog i geisio cwrdd â merched i bwrpas rhywiol.

Yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener, fe gafodd ei ddedfrydu i chwe blynedd dan glo, yn ogystal ag ymestyniad o bedair blynedd.

Yn ôl y barnwr, Eleri Rees, mae 'na risg y gallai Nicholls "achosi niwed difrifol i blant".

Fe blediodd Nicholls yn euog i'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn:

  • Chwe achos o fod â delweddau anweddus o blant yn ei feddiant
  • Tri achos o ddosbarthu delweddau anweddus o blant
  • Pedwar achos o geisio denu merch dan 16 oed
  • Tri achos o geisio denu merch dan 13 oed
  • Dau achos o achosi i blentyn wylio gweithred rywiol
  • Un achos o geisio cyfarfod plentyn wedi cysylltu â nhw i geisio eu denu