Gwahardd dau chwaraewr rygbi am fethu profion cyffuriau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Owen Morgan (chwith) yn chwarae i Ferthyr yn 2014

Mae dau chwaraewr rygbi undeb wedi cael eu gwahardd rhag cymryd rhan mewn chwaraeon ar ôl methu profion cyffuriau.

Mae Owen Morgan, 25 oed, o Glwb Rygbi Merthyr wedi ei wahardd am bedair blynedd a Greg Roberts, 28 oed, o Glwb Rygbi Glyn-nedd, wedi ei wahardd am ddwy flynedd.

Fe gafodd Morgan brawf cyffuriau positif am y steroid anabolig drostanolone a'r stimiwlydd benzoylcgonine.

Cafodd Roberts brawf positif am y cyffur tamoxifen, sy'n cael ei ddefnyddio i drin canser.

Daeth canlyniad prawf Owen Morgan yn dilyn profion ar 7 Mawrth 2015 wedi gêm rhwng Merthyr a chlwb Bridgend Athletic yn Adran Un Swalec (Gorllewin).

Mae gwaharddiad Greg Roberts yn dod yn dilyn profion ar 14 Chwefror 2015 wedi gêm rhwng Glyn-nedd a RGC1404 yn Adran Un Swalec (Gorllewin) hefyd.

Dywedodd Nicole Sapstead, prif weithredwraig corff UK Anti-Doping: " Wrth wneud y penderfyniadau anghywir mae Owen Morgan a Greg Roberts wedi twyllo eu hunain, eu cyd-chwaraewyr a'u camp.

"Nid yn unig ydyn nhw wedi niweidio eu gyrfaoedd ym myd chwaraeon ond maen nhw hefyd wedi peryglu eu hiechyd."

Mae'r BBC wedi gofyn am ymateb gan Undeb Rygbi Cymru a Chlwb Rygbi Merthyr ond nid oes ymateb wedi bod hyd yn hyn.