Achos peryglu awyrennau ym Môn yn cychwyn

Cyhoeddwyd

Mae achos llys dyn sydd wedi ei gyhuddo o beryglu awyrennau'r Awyrlu drwy fflachio goleuadau llachar i gyfeiriad peilotiaid wedi cychwyn.

Mae John Arthur Jones, 65 oed, o Ynys Môn, wedi ei gyhuddo o 13 honiad o ymddwyn mewn modd peryglus neu ddiofal allai fod wedi peryglu awyrennau neu bobl mewn awyrennau.

Mae disgwyl i'r achos yn Llys y Goron yr Wyddgrug bara am dair wythnos.

Wrth agor dadl yr erlyniad, dywedodd John Pilipotts fod yr achos yn ymwneud a chanolfan yr Awyrlu yn y Fali ac ar faes awyr cyfagos RAF Mona.

Dywedodd Mr Philpotts fod Sgwadron 208 yr awyrlu, sy'n hyfforddi peilotiaid i hedfan awyrennau cyflym, wedi ei leoli yn y Fali ac yn defnyddio maes awyr Mona i hyfforddi peilotiaid awyrennau Hawk.

"Mae rhan bwysig o'u hyfforddiant yn cynnwys hedfan yn y nos," meddai, gan gynnwys codi a glanio.

Disgrifiad o’r llun,
Mae John Arthur Jones yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn

'Golau llachar'

Ychwanegodd Mr Philpotts: "Mae'r erlyniad yn dadlau fod Mr Jones wedi peryglu awyrennau a'u peilotiaid sawl gwaith....ac fe wnaeth hynny drwy fflachio golau llachar" i gyfeiriad y peilotiaid.

Dywedodd wrth y rheithgor fod Mr Jones yn byw ac yn berchen ar dir o'r enw Parc Cefni sydd ger maes awyr Mona.

Ychwanegodd fod Mr Jones wedi dod yn "anhapus ac anfodlon" o achos y gweithgaredd yn yr awyr dros ei dir.

Roedd wedi bygwth yr Awyrlu gydag achos cyfreithiol, meddai Mr Philpotts, ac fe ddaeth gweithgareddau'r Awyrlu yn "obsesiwn" iddo.

Dechreuodd Mr Jones gadw nodiadau manwl o weithgareddau'r Awyrlu, ac roedd "yn ddyn ar gennad ynghylch gweithgareddau RAF y Fali", meddai Mr Philpotts.

Ychwanegodd: "Beth bynnag am gywirdeb neu gam cwynion Mr Jones yn erbyn yr Awyrlu...mae'r hyn yr aeth Mr Jones yn ei flaen i'w wneud yn drosedd, yn ôl dadl yr erlyniad."

Mae'r achos yn parhau.