Tywydd garw: Rhybuddion llifogydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mari Williams
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na lifogydd ger Afon Lliw yn Llanuwchllyn ddydd Sul

Wedi rhagolygon am ragor o dywydd garw ledled Cymru ar gyfer dydd Mawrth, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi un rhybudd llifogydd coch a phump rhybudd ychwanegol yng ngogledd a chanolbarth Chymru.

Ger Bangor-is-y-Coed, mae rhybudd coch - sy'n golygu fod disgwyl llifogydd, a bod angen gweithredu ar frys - mewn grym ers tua 21:00 nos Lun.

Yn ogystal, mae 'na rybuddion ychwanegol - yn rhybuddio pobl i baratoi am lifogydd - mewn grym rhwng Llangollen a Llanuwchllyn, ger Wrecsam ac yn nalgylch Afon Dyfi yng ngogledd Powys.

Storm Barney

Mae disgwyl i wyntoedd o hyd at 80mya daro rhannau o Gymru wrth i Storm Barney daro'r DU yn ystod yr wythnos.

Mae rhybuddion melyn i "fod yn wyliadwrus" am wyntoedd cryfion mewn grym ar gyfer Cymru a rhannau o dde, canolbarth a dwyrain Lloegr ddydd Mawrth.

Daw'r rhybuddion wedi i law trwm achosi llifogydd mewn rhannau o Gymru a Lloegr.

Roedd cannoedd o gartrefi heb drydan a rhai ffyrdd ar gau oherwydd llifogydd ddydd Sul. Cafodd rheilffyrdd yng nghanolbarth y wlad eu heffeithio hefyd.

Gwasgedd isel

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai'r gwyntoedd gyrraedd cyflymder o 70mya, ac 80mya mewn ardaloedd arfordirol - yn enwedig Cymru a Sianel Bryste - ddydd Mawrth.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd mae'r tywydd garw oherwydd cyfres o systemau o wasgedd isel sy'n symud ar draws Cefnfor yr Iwerydd.

Gallwch weld y rhybuddion tywydd diweddaraf ar wefan y Swyddfa Dywydd.