TripAdvisor o dan y lach am wrthod adolygiad Cymraeg

Cyhoeddwyd

Mae gwefan deithio TripAdvisor o dan y lach am wrthod cyhoeddi adolygiad ysgrifenedig yn Gymraeg.

Cafodd adolygiad o Amgueddfa Forwrol Llŷn yn Nefyn ei gyflwyno i'r safle gan Emrys Llewelyn, sy'n rhedeg busnes teithiau tywys yng Nghaernarfon.

Ond gwrthododd TripAdvisor gyhoeddi'r darn.

Maen nhw'n honni ei fod yn groes i'w polisi iaith gan ei fod yn Gymraeg.

Mae'r wefan yn caniatáu 28 o ieithoedd mewn 47 o wledydd ar draws y byd.

Wedi 'gwylltio'

Dywedodd Mr Llewelyn wrth BBC Cymru Fyw ei fod wedi "gwylltio" a "tanio" ynghylch y penderfyniad, a gofynnodd: "Pam eu bod nhw'n gwrthod ein hiaith ni?

"Dw i wedi trio cysylltu efo nhw ond mae hi'n amhosib, yr unig ffordd o wneud ydi drwy e-bost. Maen nhw'n derbyn adolygiadau ond dydyn nhw ddim yn derbyn beirniadaeth."

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon hefyd wedi beirniadu'r penderfyniad.

"Yr wyf yn synnu ac yn siomedig eu bod yn gwrthod gwneud hynny yn yr iaith Gymraeg," meddai Hywel Williams.

"A ydynt yn meddwl nad yw siaradwyr Cymraeg yn defnyddio eu gwasanaeth? Byddai adolygiad yn y Gymraeg yn arbennig o briodol i'r atyniad hwn o ystyried ei leoliad mewn ardal lle mae'r Gymraeg yn cael ei siarad a'i defnyddio gan ran helaeth o'r boblogaeth."

Dywedodd llefarydd ar ran TripAdvisor: "Er mwyn cynnal hygrededd ein safle, mae'n rhaid i ni sicrhau bod pob iaith sy'n cael ei defnyddio wedi ei hintegreiddio i'n prosesau ac i ganfod unrhyw dwyll.

"Am y rheswm hwn, dydyn ni ddim ar hyn o bryd yn gallu derbyn adolygiadau sydd wedi eu hysgrifennu ym mhob iaith. Ond fel gwefan deithio mwyaf y byd, rydym wastad yn edrych ar gyfleoedd i gefnogi ieithoedd ar draws y byd."