Peryglu awyrennau: Tystiolaeth peilot

  • Cyhoeddwyd
John Arthur Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mae John Arthur Jones yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn

Mae peilot o'r Awyrlu wedi disgrifio wrth lys sut y cafodd golau llachar ei ddisgleirio tuag at eu hawyrennau tra roedden nhw'n hedfan gyda'r nos.

Mae gŵr o Ynys Môn yn gwadu 13 o gyhuddiadau o beryglu awyrennau. Honnir i John Arthur Jones o Fodffordd gyflawni'r troseddau rhwng Tachwedd 2013 a mis Medi 2014.

Dywedodd yr Arweinydd Sgwadron Paul Harrison ei fod o wedi gweld golau tra'n hedfan ger maes awyr Mona ar noson Tachwedd 28, 2013.

"Roedden ni'n cael ein goleuo gan olau pwerus oedd yn ymddangos fel petai'n dilyn yr awyren," meddai Mr Harrison.

"Mae'n rhaid ei fod arna ni am o leiaf 45 eiliad."

Wrth gael ei groesholi, cytunodd fod y risg o'r golau yn "isel". Ond dywedodd y gallai'r canlyniadau fod wedi bod yn drychinebus o dan amgylchiadau gwahanol.

Mae'r achos yn parhau.