Marwolaethau tân: Perchennog fflat yn gwadu dynladdiad

  • Cyhoeddwyd
jl
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Jay Liptrot yn ddyn tân gyda 15 mlynedd o brofiad

Mae perchennog fflat lle bu farw pum aelod o'r un teulu mewn tân, Jay Liptrot, wedi gwadu pum cyhuddiad o ddynladdiad yn Llys y Goron Caernarfon.

Bu farw Lee-Anna Shiers, 20 oed, ei nai Bailey Allen, 4 oed, ei chwaer Skye, 2 oed, a phartner Ms Shiers, Liam Timbrell, 23 oed, ynghyd a'u mab 15 mis oed Charlie Timbrell.

Cafodd y tân ei gynnau'n fwriadol yn y fflat ym Maes y Groes, Prestatyn, ar 19 Hydref 2012.

Ym mis Ebrill 2013 cafodd cymydog mewn fflat cyfagos, Melanie Smith, ei charcharu am leiafswm o 30 mlynedd wedi i lys ei chael yn euog o lofruddio'r teulu.

Roedd hi wedi rhoi cadair fabi Ms Shiers ar dân yn fwriadol yn dilyn ffrae rhwng y ddwy ddynes am fod y gadair wedi ei gadael yng nghyntedd y fflat.

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw (o'r chwith i'r dde) Liam Timbrell; Lee-Anna Shiers a'i mab Charlie; ei nith Skye a'i nai Bailey yn y tân

Dyn tân

Clywodd y llys ddydd Mawrth fod perchennog y ddau fflat, Jay Liptrot, yn ddyn tân gyda 15 mlynedd o brofiad ac roedd wedi chwarae rhan flaenllaw yn yr ymdrechion i achub aelodau'r teulu o'r tân ar y noson.

Dywedodd y bargyfreithiwr Richard Matthews QC ar ran yr erlyniad: "Ond mae'n wir i ddweud mai ei fethiant cyn yr amser hynny, a chyn i Melanie Smith roi'r gadair ar dân gyda bwriad i lofruddio, i gymryd camau i ddiogelu Liam a Lee-Anna."

Ychwanegodd mai dadl yr erlyniad oedd bod Mr Liptrot wedi methu a gweithredu'r cyfrifoldeb oedd ganddo tuag at ei denantiaid i'w gwarchod rhag peryglon tân.

Disgrifiodd ffaeleddau'r drws oedd yn arwain o'r cyntedd cymunedol i'r fflatiau yn yr adeilad lle bu farw aelodau'r teulu.

"Y drws hwnnw oedd nid yn unig y rhwystr (rhag tân) ond roedd hefyd yn unig ddihangfa o'u fflat."

Disgrifiad o’r llun,
Y fflat wedi'r tân ym Mhrestatyn

Drws

Disgrifiodd sut y bu i'r tân ledaenu drwy wydr a phren tenau'r drws o fewn munudau gan ledaenu gwres, tân a mwg i fyny'r grisiau "fel simnai" tra roedd Liam wedi ceisio ei orau i dorri ffenestri oedd ar gau uwchlaw, "er dychryn mawr i'r rhai oedd tu allan".

Aeth Mr Matthews yn ei flaen i ddweud fod Mr Liptrot wedi methu cymryd "camau diogelwch sylfaenol".

Dywedodd fod ei 15 mlynedd o brofiad fel diffoddwr tân yn dangos fod ganddo wybodaeth am beryglon tân "a hefyd y mesurau diogelwch oedd modd eu gosod mewn lle".

Ychwanegodd y byddai'r diffynnydd wedi gwybod fod "risg amlwg o dân" ac fe ddywedodd fod ei fethiannau "wedi chwarae rhan sylweddol ym marwolaethau pob un ohonyn nhw".

Mae'r achos yn parhau.