Corff yn galw am '400 o feddygon teulu ychwanegol'

Cyhoeddwyd

Mae nifer o feddygon yn galw am hyfforddi 400 o feddygon teulu ychwanegol erbyn 2020 fel rhan o'u maniffesto cyn etholiadau cynulliad.

Mae Coleg Brenhinol Meddygon Teulu Cymru hefyd yn rhybuddio gwleidyddion i beidio â defnyddio'r GIG er budd gwleidyddol yn y cyfnod hyd at yr etholiadau ym mis Mai nesaf.

Mae'r corff wedi tynnu sylw at chwe maes y maent am weld yn cael sylw "os yw meddygfeydd cyffredinol am oroesi, ac i ddarparu gwasanaeth safonol".

Fe gyhoeddodd y coleg eu maniffesto yn y Senedd ddydd Mercher, ac mae'n cynnwys:

  • Cyflogi 400 yn fwy o feddygon teulu erbyn 2020.
  • Cynyddu buddsoddiad o 7.9% i 11% yng nghyfanswm cyllideb y GIG yng Nghymru erbyn 2017.
  • Ddefnyddio Meddygon Teulu fel arweinwyr ym maes gofal cleifion integredig sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan gynnwys buddsoddi mewn hyfforddi nyrsys gofal sylfaenol.
  • Sefydlu gwasanaeth iechyd galwedigaethol mewn meddygfeydd.
  • Rhoi cymorth i feddygfeydd sydd dan fygythiad o gau.
  • Gwella seilwaith er mwyn sicrhau bod adeiladau ac adnoddau.

Dywedodd cadeirydd y coleg, Dr Rebecca Payne: "Bob dydd mae meddygon teulu a'u timau yn gweithio'n galed i wneud gwahaniaeth i fywydau cleifion.

"Mae'n hanfodol bod eu cyfraniad yn cael ei gydnabod a'i werthfawrogi gan wleidyddion o bob plaid.

"Mae angen ymrwymiadau cadarn o bob plaid wleidyddol i sicrhau gwasanaeth cynaliadwy, effeithiol, sy'n canolbwyntio ar y claf ac yn diogelu'r GIG ar gyfer y dyfodol."