Pantos Ryan a Ronnie // Ryan and Ronnie in panto

Image caption Ryan a Ronnie yn canu'n braf yn ystod Cinderella (1972/73) // Ryan and Ronnie in full voice during Cinderella (1972/73)
Image caption Poster panto cyntaf Ryan a Ronnie yn y Grand yn 1972/3. Nodwch brisiau'r tocynnau. Roedd y panto mor llwyddiannus, talodd y gwerthiant hufen iâ a losin am dymor Rep y Theatr // Poster for Ryan and Ronnie's first panto at the Grand. Note the price of the tickets. The panto was so successful, the sale proceeds from ice cream and sweets paid for the theatre's Rep season
Image caption Ryan, Ronnie a'r cyfarwyddwr John Chilvers yn trafod y sioe wrth ymarfer // Ryan, Ronnie and the director John Chilvers discussing the show during rehearsals
Image caption Llun cyhoeddusrwydd o Ryan ar gyfer un o'r pantomeimiau // A publicity shot of Ryan for one of the pantos
Image caption Mae'r jôc hon ben ac ysgwyddau'n well na'r gweddill // This joke's wheely good!
Image caption Mae'n hawdd gweld taw panto o'r 70au yw hwn // This is obviously a panto from the 70s
Image caption John Chilvers, y cyfarwyddwr llwyddiannus wnaeth ddenu Ryan a Ronnie i banto'r Grand yn y lle cyntaf // John Chilvers, the Grand's successful panto director who was responsible for casting Ryan and Ronnie
Image caption Y gynulleidfa yng nghledr ei law // The audience in the palm of his hand
Image caption Ryan, Ronnie a Bryn Williams yn ystod Dick Whittington (1973/4) // Ryan, Ronnie and Bryn Williams in a scene from Dick Whittington (1973/4)
Image caption Poster panto 1973/4 // Poster for the 1973/4 panto
Image caption Paid a galw Wil ar dy dad! // Don't call your father Wil! A famous catchphrase from the show!
Image caption Un...dau...! // One...two...!
Image caption Edrycha i fy llygaid // Look into my eyes
Image caption Wnaeth cyfarwyddiadau golchi'r siwmper ddweud 'golchi â llaw yn unig'! // The washing instructions for that jumper said 'hand wash only'!
Image caption Fi'n hedfan! // I'm flying!
Image caption Ti'n gwisgo'r het rong Ryan // Wrong hat Ryan
Image caption Dere ma â hwnna // Give me that!
Image caption Ryan yn hyrwyddo un o'r pantos. Wedi i Ronnie adael y ddeuawd oherwydd salwch, mi roedd Ryan ar ei ben ei hun // Ryan in a promo shot for one of his pantos. Following Ronnies retirement due to ill health, Ryan was on his own
Image caption Busnes brawychus, ymddangos o flaen cynulleidfa mor fawr pob nos // Scary stuff, appearing in front of a large audience every night
Image caption Ryan â'i ŵydd // Ryan and the goose
Image caption Ryan yn ymddangos ar ei ben ei hun yn 1974/5. Wnaeth prisiau'r tocynnau godi hefyd // Ryan appeared without Ronnie for the first time in 1974/5. Hasn't the ticket price increased?
Image caption Cast Mother Goose // Mother Goose cast
Image caption Poster panto 1975/6 // Poster for the 1975/6 season
Image caption Rydyn ni'n credu taw hwn yw llun cast Jack and the Beanstalk... ydych chi'n gwybod yn wahanol? // We think this is the cast of Jack and the Beanstalk... is it?
Image caption Ryan yn ymddangos gyda Glyn Houston yn 1976/7. Hwn yw'r panto sydd yn dal y record am y rhediad hiraf - 84 diwrnod a 120 perfformiad // Ryan appeared with Glyn Houston in his final panto in 1976/7. This panto still holds the record for the longest run of any panto - 84 days and 120 performances
Image caption Cast Babes in the Wood (1976/77) mewn gwisg llawn ar lwyfan y Grand. Nabod unrhywun? // The cast of Babes in the Wood (1976/77) in full costume onstage at the Grand. Do you recognise anyone?
Image caption Llun lliw prin o Babes in the Wood // A rare colour picture from Babes in the Wood
Image caption Ryan gydag aelodau cast Babes in The Wood yn 1977. Wythnosau wedi tynnu'r llun hwn, bu farw Ryan tra ar wyliau yn Efrog Newydd // Ryan backstage with the cast of Babes in The Wood in 1977. A few weeks after this picture was taken, Ryan died whilst on holiday in New York

Straeon perthnasol