Ffermwr a gafodd ddirwy yn ymgeisydd Cynulliad Ceidwadol

Cyhoeddwyd

Mae Llafur wedi ymateb yn chwyrn wedi i ffermwr a gafodd ddirwy gan lys ynadon oherwydd troseddau'n ymwneud ag anifeiliaid ar ei fferm gael ei ddewis fel ymgeisydd Ceidwadol yn y Cynulliad.

Aled Davies fydd ar frig rhestr rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin y blaid y flwyddyn nesaf.

Cafodd Mr Davies, sy'n arwain yr wrthblaid Geidwadol ar Gyngor Powys, ddirwy o dros £2,500 fis Hydref ar ôl cyfaddef i chwe throsedd.

Daeth swyddogion iechyd anifeiliaid a milfeddyg o hyd i naw ddafad marw ar ei fferm oedd wedi bod yno am bythefnos. Cyfaddefodd hefyd i beidio cofrestru marwolaeth buwch.

Mae Llafur yn dweud y dylai Mr Davies gael ei wahardd fel ymgeisydd.

Ond mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, wedi ei ddisgrifio fel un o "nifer o ymgeiswyr rhagorol" Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran y blaid: "Mae gan Aled gefnogaeth aelodau Canolbarth a Gorllewin Cymru fel sydd wedi ei ddangos gan ganlyniadau heddiw.

"Doedd gan y troseddau ddim cysylltiad â iechyd na lles anifeiliaid. Rydym yn hyderus, os caiff ei ethol, y gwnaiff Aled swydd ardderchog fel aelod cynulliad Canolbarth a Gorllewin Cymru."

'Gwarthus'

Dywedodd llefarydd ar ran Llafur Cymru: "Mae hi'n anodd credu bod y Torïaid wedi dewis dyn a gafodd ei ddirwyo ar ôl cyfaddef i nifer o droseddau sy'n ymwneud ac iechyd anifeiliaid mewn llys."

Gan ddisgrifio'r gweithredoedd fel rhai "gwarthus", ychwanegodd:

"Nid dyma'r tro cyntaf y mae Aled Davies wedi ei ddal yn cyflawni troseddau sy'n ymwneud â iechyd anifeiliaid, wedi iddo eisoes dderbyn rhybudd. Fel troseddwr sydd wedi gwneud hyn fwy nag unwaith, cafodd rybudd ei fod yn wynebu carchar os byddai'n cael ei ddal eto.

"Fe ddylai Andrew RT Davies a'r Ceidwadwyr Cymreig fod yn ei wahardd, nid ei ddewis."