Ffoaduriaid: Gwaith tasglu'n rhy gyfyng

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae trefniadau terfynol yn cael eu paratoi ar gyfer ailsefydlu rhwng 10 a 12 o ffoaduriaid o Syria yn Aberystwyth

Mae elusen wedi dweud wrth BBC Cymru bod maes llafur tasglu a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i ymateb i'r argyfwng ffoaduriaid o Syria yn rhy gyfyng.

Cafodd Tasglu Ffoaduriaid Syria ei sefydlu ym mis Medi i ddelio â phobl sy'n cyrraedd Cymru fel rhan o gynllun adleoli pobl fregus (VPR) y Swyddfa Gartref yn San Steffan.

Mae'r tasglu'n cwrdd ddydd Iau i drafod y ddarpariaeth o ofal iechyd, addysg a thai o ffoaduriaid.

'Angen ehangu'r tasglu'

Ond mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru'n dweud y dylai'r tasglu ehangu er mwyn delio â tua 3,000 o ffoaduriaid ac ymgeiswyr lloches sydd eisoes yng Nghymru.

Fe laniodd y bobl gyntaf o Syria fel rhan o gynllun VPR ym Mhrydain ddydd Mawrth, ac fe ddywed y Cyngor y bydd tua 40 yn dod i Gymru fis nesaf.

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi awgrymu y gallai rhwng 500-600 ymgartrefu yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf, ac fe ddywed Llywodraeth Cymru eu bod yn ymgynghori ar gynllun i wella gwasanaethau i bob ffoadur ac ymgeisydd lloches.

Dywedodd Hannah Wharf o Gyngor Ffoaduriaid Cymru: "Rydym yn croesawu ymateb gwleidyddol Llywodraeth Cymru i anghenion ffoaduriaid drwy sefydlu'r tasglu.

"Ond mae'r ymateb yn canolbwyntio'n gyfyng ar anghenion nifer fechan o ffoaduriaid drwy'r cynllun VPR o Syria.

"Mae angen i'r ymateb ehangu i gynnwys yr holl ymgeiswyr lloches a ffoaduriaid sy'n byw ac yn cyrraedd Cymru.

"Os na fydd hynny'n digwydd fe fydd gennym system dwy haen lle mae adnoddau'n mynd i ymateb i anghenion pobl drwy'r cynllun VPR... ond rhaid i ni beidio anghofio'r nifer uchel sy'n ymgeiswyr lloches neu'n ffoaduriaid sydd ag anghenion cymhleth iawn."

Cefnogaeth i ffoaduriaid

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn parhau i ariannu Cyngor Ffoaduriaid Cymru, Canolfan y Drindod a'r Groes Goch Brydeinig er mwyn sicrhau bod yr holl ffoaduriaid ac ymgeiswyr lloches sy'n cyrraedd Cymru'n cael cefnogaeth.

"Fodd bynnag fe gafodd y tasglu ei sefydlu yn benodol i arwain ar rôl Cymru yn y cynllun VPR yn ystod yr argyfwng ffoaduriaid o Syria.

"Rydym yn ymgynghori ar ein Cynllun Ffoaduriaid ac Ymgeiswyr Lloches a fydd yn ceisio gwella gwasanaethau i'r bobl hyn yng Nghymru.

"Mae'r ymgynghoriad yn rhoi cyfle i ystyried gwersi'r argyfwng presennol, ac i sicrhau bod y cynllun yn addas ar gyfer amgylchiadau heddiw sy'n newid yn gyflym."

Straeon perthnasol