Cymraeg ail iaith: Cymdeithas yn croesawu'r 'cam ymlaen'

Cyhoeddwyd

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu'r "cam ymlaen" ar ddyfodol pwnc Cymraeg fel ail iaith yn dilyn cyfarfod gyda Carwyn Jones.

Mae'r mudiad yn dweud bod y prif weinidog wedi sôn y bydd newidiadau i'r cwricwlwm ysgolion yn arwain at gael gwared â'r cysyniad o Gymraeg ail iaith ym myd addysg yn y blynyddoedd nesaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Cafodd y prif weinidog gyfarfod adeiladol gyda Chymdeithas yr Iaith Gymraeg ar nifer o faterion gan gynnwys cael gwared â rhwystrau artiffisial i'r iaith."

Yn ôl y gymdeithas, mae'n "gam ymlaen" y maen nhw'n ei groesawu.

'Ddim yn gweithio'

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas yr Iaith fod Mr Jones, sy'n gyfrifol am y Gymraeg, wedi dweud fod rhaid disodli'r system gan fod profiad yr 20 mlynedd ddiwethaf yn dangos nad ydi hi'n gweithio.

Ychwanegodd fod y prif weinidog yn credu fod angen "ystyried y Gymraeg yn llai fel pwnc a mwy fel cyfrwng".

Mae'r mudiad yn credu fod y system bresennol yn "amddifadu cymaint o'n plant a phobl ifanc o'r Gymraeg".

Mae Cymdeithas yr Iaith o blaid cael "un continwwm dysgu'r Gymraeg ar gyfer bob plentyn".

Mynegodd y gymdeithas eu pryderon am "ddiffyg gweledigaeth" y llywodraeth ynghylch Cymraeg ail iaith fis diwethaf.

Daeth y feirniadaeth wedi i'r gweinidog addysg Huw Lewis, ddweud ei fod eisiau i gwricwlwm newydd fod ar gael i ysgolion Cymru erbyn 2018.

Yn ôl y llywodraeth, bydd y prif weinidog yn ysgrifennu llythyr at y gymdeithas cyn hir i ymhelaethu.