Trethi: Lleisio pryder am gau swyddfa Porthmadog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Cafodd pryderon am symud gwasanaeth Cymraeg adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi o Borthmadog i Gaerdydd eu codi yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Iau.

Daw'r pryderon ar ôl i wasanaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, ddweud y bydd canolfan ranbarthol newydd yn cael ei sefydlu yng Nghaerdydd, gyda swyddfeydd ym Mhorthmadog, Wrecsam ag Abertawe yn cau.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Liz Saville Roberts: "Mae'n ganolfan bresennol yn gyfleus i'r staff sy'n gweithio yno ar hyn o bryd - staff sy'n siarad Cymraeg - a hefyd i fwyafrif y bobl sy'n debygol o ddefnyddio gwasanaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi drwy gyfrwng y Gymraeg.

"Mae'r gwasanaeth yn mynd i gael ei symud o Borthmadog i Gaerdydd, sydd o leia' bedair awr i ffwrdd mewn car."

Disgrifiad o’r llun,
Yr AC Liz Saville Roberts gododd y pryderon yn Nhŷ'r Cyffredin.

Yr wythnos diwethaf, dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones nad oedd yn deall sut y bydd canoli gwasanaethau yng Nghaerdydd o fudd i bobl yng ngweddill Cymru, a'i fod yn pryderu am effaith ar y gwasanaethau Cymraeg.

Dywedodd arweinydd Tŷ'r Cyffredin, Chris Grayling: "Mae'r Llywodraeth yn ymwybodol iawn o'r sensitifrwydd o sicrhau gwasanaeth cyfrwng Cymraeg.

"Mae angen sicrhau fod Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn gweithredu'n y modd mwyaf effeithlon ag sy'n bosib."

Dywedodd y bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn sicrhau y gallan nhw ddarparu gwasanaeth cyfrwng Cymraeg i'r rhai sydd ei angen wrth i'r gwaith ailstrwythuro fynd rhagddo.