Cwest: Achos milwr ddim yn 'frys' yn ôl meddyg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Preifat Gavin Williams yn yr ysbyty yn 2006

Nid oedd meddygon y fyddin yn ystyried achos milwr fel achos "brys" ar ôl iddo lewygu ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn, mae cwest wedi clywed.

Dywedodd meddyg wnaeth drin Preifat Gavin Williams nad oedd hi wedi cael gwybod ei fod wedi dadhydradu yn dilyn cosb sy'n cael ei adnabod fel 'beasting'.

Cafodd Preifat Williams, 22 o Hengoed yn Sir Caerffili, ei orfodi i wneud ymarfer corff fel cosb am gyfres o ddigwyddiadau ym Marics Tidworth, Wiltshire yn 2006.

Bu farw'n ddiweddarach o fethiant y galon, a hynny o ganlyniad i drawiad gwres.

Clywodd y cwest hefyd bod y cyffur ectsasi yn ei waed pan fu farw ar 3 Gorffennaf, 2006.

'Achos arferol'

Dywedodd Dr Rowena French, wnaeth drin Preifat Williams, nad oedd hi wedi cael gwybod ei fod wedi cwympo, yn chwysu ac yn cwyno o boenau yn ei fol.

Pe bai hi wedi cael gwybod am hynny, dywedodd y byddai "trawiad gwres wedi bod ar flaen fy meddwl".

Gofynnodd y crwner a oedd yr achos wedi ei gyfleu fel un brys iddi.

Dywedodd Dr French: "Nid oedd yr achos wedi ei gyfleu fel un o frys mawr...roedd yn un arferol."

Ymosodol

Clywodd y cwest bod Dr French wedi cael gwybod y gallai Preifat Williams fod yn ymosodol, ac y dylai rhywun arall fod yno wrth iddi ei drin.

Gofynnodd y crwner os oedd Dr French yn teimlo bod y milwr yn gor-ddweud ei salwch. Dywedodd Dr French nad oedd yn cofio.

Roedd nyrs wedi dweud wrth yr heddlu ei bod wedi clywed meddyg, Mark Derbyshire, yn dweud bod Preifat Williams yn gor-ddweud ei salwch.

Dywedodd Dr Derbyshire wrth y gwrandawiad ei fod yn glir yn ei feddwl nad oedd wedi dweud hynny.

Ychwanegodd nad oedd unrhyw waith "dysgu gwersi" wedi ei gwblhau ar ôl y digwyddiad, ac nad oedd unrhyw drafodaethau gyda theulu Preifat Williams wedi ei farwolaeth.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn dweud bod sawl adolygiad o'r digwyddiad wedi eu cwblhau ers i lys gael Sarjant Paul Blake, Sarjant Russell Price a Chorporal John Edwards, oedd yn rhan o'r 'beasting', yn ddieuog o ddynladdiad yn 2008.

Mae'r gwrandawiad yn parhau.