Cwest: Trefn traffig yn 'ffactor' ym marwolaeth dyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, South Wales Police

Dywedodd crwner yn Abertawe fod trefn traffig un o brif ffyrdd y ddinas yn ffactor wnaeth gyfrannu at farwolaeth dyn ddwy flynedd yn ôl.

Bu farw Daniel Foss, 37 oed o Dre-gŵyr wrth groesi Ffordd y Brenin ar 24 Medi 2013.

Cafodd cynllun y ffordd ei newid yn dilyn marwolaeth ail berson, y blismones Louise Lucas, ar ôl iddi hi gael ei tharo gan fws ar 31 Mawrth eleni.

Clywodd cwest ddydd Gwener nad oedd Mr Foss wedi edrych cyn camu o flaen bws ar Ffordd y Brenin.

Wrth gofnodi penderfyniad naratif dywedodd y crwner Colin Phillips fod cynllun "anarferol" Ffordd y Brenin a chyflymdra'r bws hefyd yn ffactorau yn ei farwolaeth.

Roedd y bws yn teithio ar gyflymder o 31 milltir yr awr pan darodd Mr Foss.

Dywedodd Mr Phillips: "Doedd y bws yn methu gwyro er mwyn osgoi ei daro oherwydd bod traffig yn dod i'r cyfeiriad arall.

"Mae stopio bws mewn eiliadau yn amhosib."

Yn ystod y gwrandawiad dywedodd Mark Steventon, ymgynghorydd diogelwch ffyrdd, fod cynllun Ffordd y Brenin wedi cyfrannu at y ddamwain angheuol.

Ar 1 Tachwedd cafodd cynllun y ffordd ei newid, gan ei droi yn gynllun "un ffordd."

Cyn hynny roedd bysus a thacsis yn teithio i'r ddau gyfeiriad.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd bysus a thacsis yn arfer teithio'n groes i geir ar Ffordd y Brenin