Dedfrydu Jay Liptrot wedi marwolaethau teulu mewn tân

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Plediodd Jay Liptrot yn euog i beidio a chymryd camau i amddiffyn ei denantiaid

Mae perchennog fflat lle bu farw pump aelod o'r un teulu mewn tân bwriadol wedi ei garcharu am 15 mis.

Roedd Jay Liptrot, diffoddwr tân rhan amser, wedi pledio'n euog i fethu a chymryd camau i amddiffyn ei denantiaid o risg tân.

Cafodd ei gyhuddo o ddynladdiad yn wreiddiol ond daeth yr achos llys yn ei erbyn i ben yn gynharach yn yr wythnos.

Bu farw Lee-Anna Shiers, ei phartner Liam Timbrell, eu mab Charlie Timbrell a nai a nith Ms Shiers, Bailey a Skye Allen yn y tân ym Mhrestatyn.

Yn 2013, cafodd Melanie Smith ei charcharu am o leiaf 30 mlynedd am gynnau'r tân yn y fflat ar lawr gwaelod yr adeilad ym Maes y Groes.

Dim drws tân

Clywodd y llys nad oedd drws tân wedi ei osod yn y fflat, ac y byddai drws o'r fath wedi rhoi 30 munud ychwanegol o amddiffyniad i'r teulu.

Nid oedd ffenestri'r fflat yn agor yn ddigon llydan i'r teulu gael dianc, gan ddal y pump y tu mewn.

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw (o'r chwith i'r dde) Liam Timbrell; Lee-Anna Shiers a'i mab Charlie; ei nith Skye a'i nai Bailey yn y tân

Collodd Steve Allen ddau o blant, ei chwaer a'i nai yn y tân, a darllenodd ddatganiad yn y llys yn dweud ei fod o hefyd yn byw yn un o dai Mr Liptrot.

"Mae'n ddyn dymunol...Nid ydyn ni am weld ei deulu'n cael ei ddinistrio," meddai.

"Nid achos o'n teulu ni yn pwyso am erlyniad sydd yma, ond rydyn ni'n meddwl mai dyma'r peth cywir i Wasanaeth Erlyn y Goron a'r heddlu i'w wneud.

"Rydyn ni'n gobeithio bod Jay yn dysgu ei wers nid yn unig iddo ef ond i bob landlord."

'Eironig'

Dywedodd tad Leanna Shiers bod noson y tân yn "erchyll" ond bod Mr Liptrot wedi bod yn "gyfaill gonest a ffyddlon".

"Nid ydyn ni'n meddwl ei fod yn gyfrifol am y tân, ond roedd o'n gyfrifol am y mesurau diogelwch," meddai Peter Shiers.

Dywedodd bargyfreithiwr Mr Liptrot bod camau wedi eu cymryd i wneud pob un o dai eraill y landlord yn ddiogel.

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y barnwr, Mrs Ustus McGowan ei fod yn "eironig" mai Jay Liptrot oedd un o'r diffoddwyr cyntaf i gyrraedd y fflat ar noson y tân.

"Yn gyffredinol mae Jay Liptrot wedi bod yn landlord da a chydwybodol. Ond, mae'r bai arno yn fawr."

Straeon perthnasol