Archesgob Cymru: 'Angen gwahardd taro plant'

  • Cyhoeddwyd
dyn ar fin taro plentynFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae Archesgob Cymru yn galw ar yr awdurdodau yng Nghymru i wahardd taro plant.

Yn gynharach eleni, pleidleisiodd aelodau'r Cynulliad yn erbyn cynlluniau i'w gwneud hi'n anghyfreithlon i rieni daro'u plant.

Mae'r gyfraith ar y funud yn rhoi'r hawl i oedolion daro rhywun sy'n llai o faint na nhw, os yw'n "gosb briodol."

Ond mae galw ar y gwleidyddion yn y Senedd i ail-ystyried y mater.

'Annerbyniol'

Dywedodd Archesgob Cymru Dr Barry Morgan ei fod yn cefnogi ymgyrch Comisiynydd Plant Cymru, sydd eisiau gweld y gyfraith yn newid.

"Yn yr un ffordd ag y mae hi'n annerbyniol i oedolyn daro oedolyn arall, dylai ei bod hi'n annerbyniol i daro plentyn - os nad mwy annerbyniol, gan fod plentyn yn fwy bregus," meddai.

"Mae gennym ni i gyd gyfrifoldeb i roi diwedd ar sefyllfa ble mae'r math cyffredin hwn o drais yn dderbyniol yn ddiwylliannol a'n gyfreithiol."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Archesgob Cymru'n cefnogi ymgyrch Dr Sally Holland i newid y gyfraith.

Daw sylwadau'r Archesgob ar Ddiwrnod Byd-eang y Plant, ac mae'n adleisio sylwadau'r comisiynydd, Dr Sally Holland.

Dywedodd Dr Holland fod angen hyrwyddo "agwedd bositif" ymysg rhieni.

"Mae rhai'n dweud y dylen ni addysgu pobl yn lle newid y gyfraith, ond mae'r dystiolaeth o wledydd eraill yn awgrymu y dylen ni wneud y ddau," meddai.

"Mae ymdrechion i hyrwyddo agwedd bositif ymysg rhieni cael eu tanseilio gan y sefyllfa gyfreithiol bresennol."

'Dadleuon da'

Mewn dadl yn y Senedd fis Mawrth, fe wnaeth y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus Leighton Andrews gydnabod fod "dadleuon da" o blaid newid y gyfraith.

Ond ychwanegodd: "Mae'r llywodraeth wedi bod yn glir mai nad y mesur hwn yw'r lle i gael y drafodaeth hon."

Cafodd diwygiad i'r mesur ei wrthod gan y Cynulliad o 36 pleidlais i 16.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud na fydd y gyfraith yn newid cyn etholiadau'r Cynulliad y flwyddyn nesaf.