Nifer y gyrwyr sy'n ymddangos yn y llys yn cynyddu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae nifer y gyrwyr sy'n cael eu herlyn am droseddau moduro ar ôl bod gerbron ynadon yng Nghymru wedi cynyddu 8% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn ôl ffigurau newydd.

Fe ymddangosodd bron i 54,500 o yrwyr gerbron y llysoedd yn 2014, ffigwr sydd wedi codi o tua 50,500 yn ystod 2013, yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru.

Fodd bynnag, mae nifer y bobl gafodd hysbysiadau cosb benodedig yng Nghymru wedi gostwng o 17 % i 77,000.

Dangosodd yr adroddiad blynyddol mai dynion oedd yn gyfrifol am 68% o'r troseddau yn 2013.

Roedd 5,800 o brofion anadl positif ar draws Cymru yn 2013, gostyngiad o 26.5% - roedd 7,900 yn ystod y flwyddyn flaenorol.

Yn ystod y mis diwethaf, roedd nifer y gyrwyr gafodd eu dal yn defnyddio eu ffôn wrth yrru wedi gostwng yn sylweddol.