Munud o dawelwch i weithwyr dur

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, St Peter's Bowls Club
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Peter O'Brien - tad i chwech o Gaerdydd - yn un o'r ddau fu farw

Bydd gweithwyr dur o bob rhan o'r DU yn cynnal munud i ddistawrwydd i gofio am ddau o weithwyr ffatri Celsa yng Nghaerdydd fu farw mewn ffrwydrad.

Mae disgwyl i gannoedd o weithwyr o Gymru deithio i rali yn Sheffield sy'n rhan o ymgyrch i achub y diwydiant dur a drefnwyd gan undebau llafur.

Roedd nifer o weithwyr Celsa i fod yn rhan o'r rali, ond fe wnaethon nhw benderfynu tynnu nôl yn dilyn y ffrwydrad ddydd Mercher.

Bu farw Peter O'Brien, 51 oed o Gaerdydd, a Mark Sim, 41 oed o Gil-y-Coed yn y digwyddiad.

Mae'r gwaith o chwilio am eu cyrff yn parhau yn y ffatri yn Y Sblot.

Mae cwmni Celsa'n gweithio gyda'r heddlu a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch i geisio canfod achos y ffrwydrad ar islawr y ffatri.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd blodau eu gadael fel teyrnged ger ffatri Celsa yng Nghaerdydd

Fe gafodd pump o ddynion eraill eu hanafu yn y ffrwydrad, ac mae un ohonynt yn dal yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Dywedodd llefarydd ar ran undeb y gweithwyr dur, Community, y byddai munud o ddistawrwydd yn cael ei gynnal yn ystod y rali yn Sheffield.

"Fe fydd pob gweithiwr dur yn y DU wedi teimlo'r drasiedi yn Celsa yr wythnos hon," meddai.

"Mae'n atgof o'r risg y maen nhw'n wynebu yn ddyddiol, ac o'r angen i bawb yn y diwydiant - yn enwedig cyflogwyr - i flaenoriaethu diogelwch."

Mae'r rali'n cael ei chynnal yng nghanol pryderon am y diwydiant dur yn y DU wedi i gwymp ym mhrisiau dur arwain at gau ffatrioedd a cholli miloedd o swyddi.