Apêl artistiaid i ddiogelu arian S4C

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cary Parry Jones ymhlith y rhai sydd wedi arwyddo'r llythyr

Mae rhai o artistiaid mwyaf blaenllaw Cymru wedi llofnodi llythyr agored at y Canghellor George Osborne yn gofyn iddo ddiogelu cyllideb S4C.

Ymhlith y rhai sydd wedi arwyddo'r llythyr mae Caryl Parry Jones, Dafydd Iwan, Dewi Pws, Casi Wyn, y cyflwynydd tywydd Siân Lloyd a'r DJ Huw Stephens.

Hefyd mae'r dyfarnwr rygbi Nigel Owens a'r bardd Benjamin Zephaniah wedi llofnodi'r llythyr.

Yn gynharach fe ddywedodd y DCMS, yr adran sydd yn gyfrifol am ddarlledu: "Rydym yn ymroddedig i ddarlledu mewn ieithoedd lleiafrifol, ac mae hyn yn cynnwys S4C".

Mae'r llythyr, a gyhoeddwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dweud:

"S4C yw'r unig sianel deledu Gymraeg yn y byd, ac mae'n gwneud cyfraniad amhrisiadwy i ffyniant y Gymraeg, iaith fyw hynaf Prydain ... Dywedwyd wrth wneud y toriadau hyn bum mlynedd yn ôl y byddai unrhyw doriad pellach yn golygu na fyddai'r darlledwr yn gallu parhau.

"Bellach, mae Llywodraeth Prydain yn cyfrannu llai na £7 miliwn y flwyddyn i gyllideb S4C gyda gweddill yr arian yn dod o'r ffi drwydded. Mae'r grant bach hwn yn un o'r ychydig ffyrdd mae Llywodraeth Prydain yn cefnogi'r Gymraeg yn uniongyrchol.

"Cafwyd addewid yn eich maniffesto Cymreig y byddwch chi fel Llywodraeth yn 'diogelu' cyllideb S4C. Rydym yn croesawu hynny, ac yn gofyn i chi anrhydeddu'r addewid hwnnw yn yr adolygiad gwariant a gyhoeddir yn fuan."

Dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

"Dy'n ni ddim eisiau gweld y BBC yn traflyncu S4C ac yn dominyddu'r farchnad hyd yn oed yn fwy. Yr hyn sydd angen er mwyn datblygu'r Gymraeg i fod yn rhan o'r oes ddigidol, ac i ffynnu dros y blynyddoedd i ddod, yw datblygu S4C ymhellach."

.