BBC Cymru Fyw

Lluniau: Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc 2015

Published
Daeth amaethwyr ifanc Cymru ynghyd i Aberystwyth ar 21 Tachwedd ar gyfer Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc 2015. Roedd Cymru Fyw yno hefyd. Dyma i chi flas diwrnod brwdfrydig o gystadlu. Lluniau: Iestyn Hughes
image captionMae digon o hwyl a ffrindiau newydd i'w gwneud yng nghefn y llwyfan
image captionYdy'r beirniaid cerdd wedi eu plesio?
image captionHir yw pob ymaros i fechgyn Abergwaun
image captionCofia mai nid Fferm Ffactor 'di'r rhaglen hon Ifan!
image captionEnlli Pugh o Fotwnnog ym Mhen Llŷn, enillydd yr Unawd Cerdd Dant dan 26 oed
image caption"Ry'n ni ar y telifishyn!"
image captionJessica o Sir Benfro yn paratoi at yr Unawd Sioe Gerdd
image captionMae' na 'chydig o dynnu coes am wisg y 'ferch' nobl ynghanol y llun
image caption"Dy'n ni 'di cyrraedd Aber-oz-twyth o'r diwedd!"
image captionCôr Llangadog a Dyffryn Cothi fu'n cystadlu yn y gystadleuaeth Côr Cymysg
image captionMae Sioned o glwb Llanwenog yn cael diwrnod bin-digedig
image caption"Gwenwch!"
image captionDylan ac Erwan yn gweddïo am berfformiad da
image caption"Ma'n beth da bod y trelars 'ma mor hyblyg!"
image captionYdy'r criw yma o Langybi am fynd am dro i frest, pen, coed?
image caption"Camera tri nesa!"
image captionBardd y Gadair ydy Endaf Griffiths o glwb Pontsian, Ceredigion