Lluniau: Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc 2015

Daeth amaethwyr ifanc Cymru ynghyd i Aberystwyth ar 21 Tachwedd ar gyfer Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc 2015. Roedd Cymru Fyw yno hefyd. Dyma i chi flas diwrnod brwdfrydig o gystadlu. Lluniau: Iestyn Hughes

Image caption Mae digon o hwyl a ffrindiau newydd i'w gwneud yng nghefn y llwyfan
Image caption Ydy'r beirniaid cerdd wedi eu plesio?
Image caption Hir yw pob ymaros i fechgyn Abergwaun
Image caption Cofia mai nid Fferm Ffactor 'di'r rhaglen hon Ifan!
Image caption Enlli Pugh o Fotwnnog ym Mhen Llŷn, enillydd yr Unawd Cerdd Dant dan 26 oed
Image caption "Ry'n ni ar y telifishyn!"
Image caption Jessica o Sir Benfro yn paratoi at yr Unawd Sioe Gerdd
Image caption Mae' na 'chydig o dynnu coes am wisg y 'ferch' nobl ynghanol y llun
Image caption "Dy'n ni 'di cyrraedd Aber-oz-twyth o'r diwedd!"
Image caption Côr Llangadog a Dyffryn Cothi fu'n cystadlu yn y gystadleuaeth Côr Cymysg
Image caption Mae Sioned o glwb Llanwenog yn cael diwrnod bin-digedig
Image caption "Gwenwch!"
Image caption Dylan ac Erwan yn gweddïo am berfformiad da
Image caption "Ma'n beth da bod y trelars 'ma mor hyblyg!"
Image caption Ydy'r criw yma o Langybi am fynd am dro i frest, pen, coed?
Image caption "Camera tri nesa!"
Image caption Bardd y Gadair ydy Endaf Griffiths o glwb Pontsian, Ceredigion

Gwrandewch yn ôl ar ddarllediad BBC Radio Cymru o Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc

Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc ar S4C