Ail gynnal achos peryglu awyrennau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae John Arthur Jones yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn

Mae'r achos llys yn erbyn dyn o Sir Fôn sydd wedi ei gyhuddo o beryglu awyrennau'r Awyrlu drwy fflachio goleuadau llachar wedi ei ddirwyn i ben a bydd yn rhaid cynnal achos newydd.

Cafodd y rheithgor yn Llys y Goron yr Wyddgrug eu rhyddhau o'u dyletswyddau ac mae'r barnwr Geraint Walters wedi gosod dyddiad newydd ar gyfer yr achos, sef mis Mehefin y flwyddyn nesaf.

Mae John Arthur Jones, 64 oed o Fodffordd, yn gwadu 13 o gyhuddiadau o beryglu awyrennau rhwng Tachwedd 2013 a Medi 2014.

Ddydd Llun, dywedodd y barnwr ei bod wedi dod i'r amlwg fod dau o aelodau'r rheithgor yn adnabod heddwas cudd oedd am roi tystiolaeth yn ddienw ac y tu ôl i sgrîn.

Oherwydd hynny roedd rhaid a'r achos i ben ar ôl tridiau a hanner, a chynnal achos newydd.

Dywedodd y barnwr mai'r dyddiad dan ystyriaeth oedd 13 Mehefin, cyn bellach a bod yr erlyniad yn hapus fod hynny'n caniatau i beilotiaid sydd am roi tystiolaeth allu gwneud hynny.