Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio perthynas swyddogion

  • Cyhoeddwyd
Carl Langley and Samantha GainardFfynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Carl Langley a Samantha Gainard

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal ar ôl iddi ddod i'r amlwg fod dirprwy brif gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys wedi bod yn cael perthynas gyda phennaeth gwasanaethau cyfreithiol y llu.

Dywedodd llefarydd fod Carl Langley wedi ei symud o'i swydd "dros dro."

Yn y cyfamser, mae'r cyfarwyddwr cyfreithiol, Samantha Gainard, yn parhau yn ei swydd.

Fe fydd yr ymchwiliad yn penderfynu a oes yna "oblygiadau" yn codi o ran effaith ar y llu.

Cafodd y mater ei gyfeirio at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu gan Heddlu Dyfed Powys.

Penderfynodd y Comisiwn fod yr heddlu yn gallu cynnal ymchwiliad eu hunain i'r mater.

Mae pennaeth heddlu West Mercia, David Shaw, wedi ei benodi i arwain yr ymchwiliad.