Dirwy o £350k am werthu batris diffygiol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae cwmni Poundstretcher wedi cael dirwy o £350,000 am werthu batris diffygiol yn eu siopau yng Nghymru.

Yn Llys y Goron, Abertawe, cafodd cwmni arall, Crown Crest o Gaerlŷr ddirwy o £140,000 am gyflenwi'r batris i Poundstretcher.

Fe wnaeth Poundstretcher bleidio'n euog i 35 o gyhuddiadau o gynnig neu gyflenwi nwyddau diffygiol, tra bod Crown Crest wedi pledio'n euog i 14 cyhuddiad o gyflenwi newyddau diffygiol.

Cafodd Poundstretcher hefyd orchymyn i dalu costau o £20,000, gyda Crown Crest yn cael gorchymyn tebyg, i dalu £9,685.

'Anodd credu'

Roedd y cwmnïau wedi gwerthu neu gyflenwi batris Hyundai a V2 Xtreme oedd yn gollwng neu yn hen.

Fe wnaeth adran Safonau Masnach Cyngor Abertawe ddechrau ymchwilio ar ôl derbyn cwyn.

Fel rhan o'u hymchwiliad daeth swyddogion o hyd i fatris diffygion ym Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Casnewydd, Powys, Wrecsam, Sir Fôn a Sir Benfro.

Dywedodd Mark Child, aelod o gabinet Cyngor Abertawe: "Roedd yn anodd credu, hyd yn oed ar ôl i ni roi rhybudd yn dweud wrthyn nhw am roi'r gorau i werthu'r batris oherwydd posibilrwydd eu bod yn beryglus, fe wnaeth y cwmnïau barhau i'w gwerthu ar-lein - nifer am 99 ceiniog am becyn o 20.

"Mae cwsmeriaid yn haeddu gwell na batris yn gollwng sinc ac asid, gan roi pobl - yn enwedig pobl ifanc - mewn risg o niwed difrifol."