Personoliaeth Chwaraeon Cymru 2015: Y bleidlais ar ben

 • Cyhoeddwyd
Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2015

Mae'r bleidlais ar gyfer Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2015 bellach wedi cau.

Bydd enw'r buddugwr yn cael ei gyhoeddi yn noson Gwobrau Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd, nos Lun, 7 Rhagfyr.

Jason Mohammad a Dot Davies fydd yn cyflwyno'r noson yng Nghanolfan Chwaraeon Cenedlaethol Cymru, ac fe allwch wylio'r rhaglen yn fyw ar wefan BBC Wales Sport neu ar iPlayer (yn y DU yn unig) o 20:00 ar nos Lun, 7 Rhagfyr. Bydd manylion hefyd ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales.

Uchafbwynt y noson fydd coroni Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2015 o'r rhestr fer yma (yn nhrefn y wyddor):

Gareth Bale (pêl-droed)

Bale oedd prif sgoriwr Cymru wrth iddyn nhw lwyddo i gyrraedd rowndiau terfynol Euro 2016 gyda saith gôl mewn 10 gêm, gan gynnwys y gôl fuddugol yn erbyn Gwlad Belg. Roedd blaenwr Real Madrid, 26 oed, ar y cae am bob un ond tri o funudau'r holl ymgyrch wrth i Gymru orffen yn ail yn eu grŵp i sicrhau eu lle yn Ffrainc yr haf nesa'.

Cafodd ei gyfraniad ei gydnabod pan gafodd ei enwi'n Chwaraewr y Flwyddyn i Gymru am y pumed tro, ac fe gafodd hefyd ei ethol yn chwaraewr y flwyddyn gan y cefnogwyr a'i gyd-chwaraewyr.

Dan Biggar (rygbi)

Fe chwaraeodd Biggar yn wych i Gymru yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd a Phencampwriaeth y Chwe Gwlad ac i'w dîm rhanbarthol Y Gweilch. Fe sgoriodd 23 o bwyntiau yn y fuddugoliaeth allweddol o 28-25 yn erbyn Lloegr yn rownd gyntaf Cwpan y Byd, gan gynnwys y gic o'r llinell hanner i ennill y gêm.

Fe sgoriodd gyfanswm o 56 pwynt erbyn i Gymru golli i Dde Affrica yn rownd yr wyth olaf.

Ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad fe sgoriodd 26 pwynt mewn pum gêm wrth i Gymru golli'r bencampwriaeth ar wahaniaeth pwyntiau yn unig ar ôl ennill pedair o bum gêm. Roedd yn rhan bwysig o dîm y Gweilch aeth i rownd gynderfynol y Pro12.

Aled Sion Davies (athletau)

Er iddo gael llawdriniaeth ddeng wythnos yn gynharach, aeth Davies i bencampwriaeth IPC y byd yn Doha ym mis Hydref ac ennill dwy fedal aur. Roedd tafliad o 14.95m yn ddigon i ennill yr aur am daflu'r pwysau cyn iddo dorri'r record byd ddwywaith wrth daflu'r ddisgen gan ennill gyda thafliad o 49.59m.

Ers 2011 mae wedi ennill 10 o fedalau mewn prif bencampwriaethau.

Jade Jones (taekwondo)

Enillodd Jones y fedal aur i Brydain yng Ngemau Ewrop yn Baku ym mis Mehefin. Daeth dwy fedal aur arall mewn dau gymal o Grand Prix Taekwondo'r Byd yn Samsun a Manceinion ar ôl i'r ferch 22 oed o Sir y Fflint gipio'r arian mewn cymal arian yn Moscow.

Mae ei pherfformiadau eisoes wedi sicrhau lle i dîm Prydain yn ei chategori -57kg yn y Gemau Olympaidd yn Rio yn 2016. Mae disgwyl iddi hi gymryd y lle yna, gan roi'r cyfle iddi amddiffyn y teitl enillodd yn Llundain yn 2012.

Lee Selby (bocsio)

Selby oedd y deuddegfed Cymro i ddod yn bencampwr byd trwy guro Evgeny Gradovich i gipio teitl IBF pwysau plu'r byd ym mis Mai. Aeth ymlaen i amddiffyn ei deitl yn erbyn Fernando Montiel yn Phoenix, Arizona, yn ei ornest gyntaf yn America.

Mae'r bocsiwr 28 oed bellach wedi arwyddo gyda thîm Al Haymon, ffigwr dylanwadol yn y byd bocsio sy'n ymgynghorydd i'r pencampwr Floyd Mayweather.

Non Stanford (triathlon)

Fe ddychwelodd Stanford i gystadlu eleni ar ôl anaf hirdymor i hawlio'i lle yn nhîm Prydain ar gyfer Gemau Olympaidd Rio yn 2016 drwy orffen yn ail yn rownd derfynol Triatholon y Byd ym mis Medi.

Ar ôl bod allan o'r gamp am 20 mis gydag anaf i'w throed, fe ddechreuodd gystadlu eto ym mis Ebrill yn Hamburg, gan sicrhau lle ymysg y tri uchaf yng nghyfres ITU Triathlon y Byd.

Geraint Thomas (seiclo)

Thomas oedd y Prydeiniwr cyntaf i ennill ras heriol E3 Harelbeke yng Ngwlad Belg ym mis Mawrth. Mae'r ras 215km yn cael ei chydnabod fel un o'r anoddaf ar y gylchdaith broffesiynol.

Roedd wedyn yn aelod allweddol o Team Sky arweiniodd Chris Froome at ei ail fuddugoliaeth yn y Tour De France.

Ar un cymal fe darodd Thomas, 29 oed, i mewn i bolyn teligraff cyn codi a pharhau mewn poeni er mwyn cynorthwyo Froome, ac fe orffennodd yn 15ed yn y ras ei hun.

Ashley Williams (pêl-droed)

Williams oedd capten Cymru yn yr ymgyrch i gyrraedd Euro 2016, gan arwain un o amddiffynfeydd gorau'r holl gystadleuaeth. Fe ildiodd Cymru bedair gôl yn eu 10 gêm, ac fe chwaraeodd capten Abertawe bob munud o bob gêm gan ennill ei 50fed cap yn y broses.

Gyda'i glwb fe wnaeth Williams arwain Abertawe i'w safle uchaf ers i'r Uwchgynghrair gael ei sefydlu - 8fed - ac ym marn John Hartson fe yw amddiffynwr canol gorau Prydain bellach.

Yn ogystal â'r brif wobr, bydd 12 o wobrau eraill yn cael eu rhoi ar y noson fawr:

 • Hyfforddwr y Flwyddyn
 • Tîm y Flwyddyn
 • Chwaraewr a Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn (Gwobr Carwyn James)
 • Cyrhaeddiad Oes - elît a chymuned
 • Arwr Tawel BBC Cymru
 • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn
 • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn
 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
 • Hyfforddwr Anabledd y Flwyddyn
 • Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn

Mae Gwobr Arwr Tawel eisoes wedi cael ei hennill gan Jane Roberts a Nerys Ellis am eu gwaith diflino gyda chlwb nofio Llanrwst. Fe fydd y ddwy'n ymddangos yn y seremoni ar 7 Rhagfyr i gasglu'r wobr ac yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yng ngwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC yn y DU ym Melffast ar 20 Rhagfyr.

Fe fydd adolygiad o'r flwyddyn ym myd y campau'n cael ei ddarlledu ar BBC Cymru ar nos Wener 18 Rhagfyr am 21:30.

Nodwch nad oes cysylltiad rhwng y rhestr fer uchod a gwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y DU, ac mai i Gymru yn unig y maen nhw'n berthnasol.

RHEOLAU PLEIDLEISIO FEL A GYHOEDDWYD YM MIS TACHWEDD (NODWCH BOD Y BLEIDLAIS BELLACH WEDI CAU)

Agorodd y bleidlais am 08:00 ddydd Llun, 30 Tachwedd, ac fe gaeodd am 18:00 ar ddydd Sadwrn, 5 Rhagfyr. Os gwelwch yn dda peidiwch â phleidleisio nawr am na fydd eich pleidlais yn cyfri ond mae'n bosib y bydd rhaid i chi dalu amdani.

Bydd Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn cael ei enwi mewn noson wobrwyo fyw yng Nghanolfan Chwaraeon Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd ar nos Lun, 7 Rhagfyr 2015.

Y BRIF WOBR - MANYLION Y BROSES ENWEBU

Mae'r wobr yn mynd i berson sydd wedi hawlio sylw'r cyhoedd yn ystod 2015 ym myd chwaraeon.

Bydd panel arbenigol yn ymgynnull yn Nhachwedd 2015 i ddewis rhestr fer o 5-10 o bobl ar gyfer gwobr Personoliaeth Chwareon y Flwyddyn BBC Cymru.

Fe fydd tîm cynhyrchu Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn darparu rhestr estynedig i'r panel o bobl o fyd chwaraeon gyda manylion am eu gorchestion. Mae gan y Panel yr hawl i ystyried ymgeiswyr posib eraill.

Mae pum aelod ar y panel eleni:

 1. Nigel Walker (cadeirydd)
 2. Barwnes Tanni Grey-Thompson
 3. Non Evans
 4. Christian Malcolm
 5. Nathan Blake

Bydd y Panel hefyd yn cynnal pleidlais wrth gefn ar gyfer y brif wobr (os fydd trafferthion gyda'r bleidlais gyhoeddus ar y boson wobrwyo).

Fe fydd y Panel yn dewis y rhestr fer gan ddefnyddio'r meini prawf canlynol:

• Adlewyrchu llwyddiant Cymru ar lwyfan cenedlaethol a/neu rhyngwladol;

• Adlewyrchu ystod eang chwaraeon yng Nghymru;

• Ystyried 'effaith' unrhyw orchest y tu hwnt i'r llwyddiant unigol dan sylw.

Mae pobl yn gymwys i gael eu hystyried ar gyfer gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru os ydyn nhw'n gymwys i gynrychioli Cymru mewn unrhyw gamp rhyngwladol.

Nid yw hyfforddwyr sydd ddim yn chwarae na rheolwyr yn gymwys i dderbyn y wobr.

Nod y Panel fydd dewis rhestr fer lle mae cytundeb. Os na fydd y Panel yn cytuno ar rai, neu'r holl gystadleuwyr, yna bydd y Panel yn pleidleisio ar yr ymgeiswyr sy'n weddill. Os fydd y bleidlais yn gyfartal yna bydd pleidlais y cadeirydd (Nigel Walker) yn cario'r dydd.

Y BRIF WOBR - PLEIDLAIS GYHOEDDUS

Y cyhoedd fydd yn dewis enillydd y brif wobr o'r rhestr fer mewn pleidlais a gynhelir rhwng dydd Llun 30 Tachwedd a dydd Sadwrn 5 Rhagfyr. Bydd y bleidlais yn cael ei goruchwylio gan ddyfarnwr annibynnol.

Er bod pleidlais gwbl gyfartal yn annhebygol, os fydd hynny'n digwydd:

• Gyda'r ddau uchaf yn cael yr un nifer o bleidleisiau ar y brig, bydd y wobr yn cael ei rannu rhwng y ddau. Ni fydd ail wobr.

• Gyda'r tri uchaf yn gyfartal gyda'r un nifer o bleidleisiau, bydd y wobr yn cael ei rannu rhwng y tri ac ni fydd ail na thrydedd wobr.

• Gyda dau yn gydradd ail, bydd yr ail wobr yn cael ei rannu ac ni fydd trydedd wobr.

• Gyda dau yn gyfartal drydydd yn y bleidlais, fe fydd y drydedd wobr yn cael ei rannu rhwng y ddau.

RHEOLAU PLEIDLEISIO CYFFREDINOL

1. Bydd modd pleidleisio ar gyfer y brif wobr o restr fer, gyda'r bleidlais ar agor o 08:00 fore Llun, 30 Tachwedd, 2015 tan 18:00 ddydd Sadwrn, 5 Rhagfyr, 2015. Bydd y rhestr enwebiadau i'w gweld ar allbwn BBC Cymru o ddydd Mawrth, 24 Tachwedd. Fe fydd y rhifau perthnasol i fwrw pleidlais dros eich ymgeisydd chi yn cael eu cyhoeddi pan fydd y cyfnod pleidleisio yn dechrau. Bydd y rhifau ffôn a thestun ar gael ar wefan BBC Cymru.

2. Dim ond dros y ffôn neu drwy neges destun y mae modd pleidleisio. Sylwer na fyddwch yn cael pleidleisio drwy e-bost, y botwm coch nac ar y wefan yma. Bydd hawl i bleidleisio bum gwaith yn unig trwy bob dull o bleidleisio.

3. Bydd y llinellau ffôn a neges destun ar agor fel y nodwyd uchod. Bydd pleidleisiau sy'n dod i law y tu allan i'r amserau uchod, neu sydd uwchlaw y mwyafswm o bleidleisiau a ganiateir ddim yn cael eu cyfri, ond mae'n bosib y byddwch yn talu amdanynt. Gall yr amseroedd pleidleisio newid.

4. Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ohirio neu ganslo pleidleisio ar unrhyw adeg. Os fyd hynny'n digwydd, neu bod nam technegol neu arall ar y bleidlais, mae'r BBC yn cadw'r hawl i drefnu bod yr enillydd yn cael ei benderfynu drwy drefniant arall o bleidleisiau a roddwyd gan Banel arbenigol a drefnwyd o flaen llaw. Yr un fydd y Panel a ddewisodd y rhestr fer - gweler uchod am fanylion.

5. Mae'r bleidlais yn agored i holl drigolion y DU, gan gynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Noder nad yw pobl sy'n cael eu cyflogi gan y BBC, eu perthnasau agos nac unrhyw un sy'n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd gyda chynhyrchu'r rhaglen na darparu llinellau ffôn sefydlog a gwasanaethau ffonau symudol ar gyfer y rhaglen yn gymwys i bleidleisio.

6. Bydd pob galwad ffôn yn costio 10 ceiniog yr alwad ynghyd â'r gost arferol i'ch rhwydwaith ffonau. Am y wybodaeth ddiweddaraf, byddwn yn eich cynghori i wirio'r gost gyda'r darparwr gwasanaeth.

Bydd negeseuon testun yn costio yr un fath a neges arferol. Dylech wirio prisiau gyda'ch cwmni ffôn symudol.

7. Rhaid i bleidleiswyr gael caniatâd y person sy'n talu'r bil cyn pleidleisio. Dylai pleidleiswyr sy'n 12 oed neu'n iau gael caniatâd rhiant neu warchodwr cyn pleidleisio.

8. Os ydych yn gwylio'r rhaglen drwy'r iPlayer neu unrhyw wasanaeth arall sy'n dangos y rhaglen ar amser gwahanol i'r amser darlledu gwreiddiol, dylech wirio a yw'r bleidlais yn parhau yn agored cyn ceisio bwrw pleidlais, gan y gallai fod eisoes wedi cau.

9. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deialu y rhif yn ofalus neu deipio gair côd/allweddair y person yr ydych am bleidleisio iddynt.

10. Cewch bleidleisio hyd at bum gwaith ar eich ffôn neu ar eich ffôn symudol. Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddiarddel pleidleisiau os oes ganddi reswm da i amau bod pleidleisio twyllodrus wedi digwydd, neu os amheuir fod yna ymgais fwriadol i ddylanwadu'n dwyllodrus ar y canlyniad. Gall y BBC ond gwarantu mai pleidleisiau unigol drwy'r rhifau ffôn neu'r geiriau côd ar neges destun fydd yn cael eu cyfri.

11. Mae cynlluniau wrth gefn mewn rhai amgylchiadau. Gallai'r rhain gynnwys defnyddio panel o bobl o'r sector chwaraeon pe bai trafferthion gyda'r llinellau ffôn neu bleidleisio ar neges destun, neu os yw canlyniad y bleidlais yn gyfartal. Bydd y defnydd o gynlluniau wrth gefn fel hyn yn cael ei ddatgan yn glir.

12. Er mwyn gwirio unrhyw gais i gael ad-daliad (os fydd hynny'n cael ei gynnig) neu i ymchwilio i anghysondebau pleidleisio, fe allai'r BBC ofyn i'r cwmnïau ffôn i ddatgelu'r rhif ffôn yr ydych wedi ei ddefnyddio i bleidleisio. Noder y bydd hyn yn ofynnol hyd yn oed os ydych wedi dewis peidio datgelu eich rhif wrth bleidleisio. Os nad ydych yn cytuno gyda hyn, ni ddylech bleidleisio.

Os fydd angen ymchwiliad o'r fath, bydd y BBC ond yn defnyddio eich rhif ffôn at bwrpas prosesu ad-daliadau neu i ymchwilio i anghysondebau pleidleisio, ac ni fydd yn cyhoeddi nac yn rhoi'r rhif i unrhyw un arall heb ganiatâd, heblaw lle mae angen hynny i weithredu'r rheolau yma. Gallwch ddarllen mwy am bolisi preifatrwydd y BBC yma.

13. Ni all y BBC, ei hisgontractwyr, is-gwmnïau a/neu asiantaethau dderbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am: i) unrhyw fethiant technegol neu broblem arall gydag unrhyw rwydwaith neu linell ffôn, system, gweinydd, darparwr neu fel arall allai arwain at golli unrhyw bleidlais, neu i bleidlais beidio cael ei chofrestru neu gofnodi; ii) unrhyw berson sydd wedi eu henwebu yn tynnu nôl o'r digwyddiad neu yn gwrthod derbyn y wobr am unrhyw reswm.

14. Mae'r pleidleisio yn y rhaglen hon yn cyd-fynd â Chôd Ymddygiad Cystadlaethau a Phleidleisio'r BBC, ac fe ellir gweld manylion hwnnw ar wefan Safonau a Chanllawiau'r BBC.

15. Mae'r Termau ac Amodau yma yn cael eu rheoli gan gyfreithiau Cymru a Lloegr.

GWOBR CYRHAEDDIAD OES

Bydd hon yn anrhydeddu rhywun sydd wedi cael effaith ar fyd y campau yng Nghymru yn ystod eu bywyd. Caiff yr enillydd ei benderfynu gan y Panel arbenigwyr a nodwyd uchod. Bydd y wobr yn cael ei rhoi yn fyw ar raglen Gwobrau Chwaraeon Cymru ar 7 Rhagfyr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol