Terfysgaeth: Rhyddhau dau a arestiwyd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ni fydd Rofi Islam na Sajid Idris yn wynebu camau pellach

Mae dau berson gafodd eu harestio bron flwyddyn yn ôl mewn cyrchoedd gwrth-derfysgaeth yng Nghaerdydd a'r Barri wedi cael eu rhyddhau heb unrhyw gyhuddiad.

Dywedodd Heddlu'r De bod dau arall wedi cael eu rhyddhau, ond eu bod yn ymchwilio i droseddau eraill yn yr achosion yna.

Mae pumed person wedi gweld ei fechnïaeth yn cael ei adnewyddu.

Cafodd y cyrchoedd eu cynnal yn Rhagfyr 2014, ac fe gafodd chweched person, Syed Choudhury, ei ddedfrydu ym mis Gorffennaf wedi iddo gyfadde' i fod yn rhan o baratoi gweithredoedd terfysgol.

Roedd y dyn 19 oed o Gaerdydd yn bwriadu teithio i Syria i ymladd gyda IS, ond nid oedd yn medru dod o hyd i rywun i deithio gydag ef. Cafodd ei ddedfrydu i dreulio tair blynedd a phedwar mis mewn canolfan i droseddwyr ifanc.

Deellir mai Rofi Islam a Sajid Idris, yr unig ddau o'r pump sy'n weddill i gael eu henwi, yw'r rhai sydd wedi eu rhyddhau'n ddigyhuddiad.

Straeon perthnasol