BBC Cymru Fyw

Terfysgaeth: Rhyddhau dau a arestiwyd

Published
image captionNi fydd Rofi Islam na Sajid Idris yn wynebu camau pellach
Mae dau berson gafodd eu harestio bron flwyddyn yn ôl mewn cyrchoedd gwrth-derfysgaeth yng Nghaerdydd a'r Barri wedi cael eu rhyddhau heb unrhyw gyhuddiad.
Dywedodd Heddlu'r De bod dau arall wedi cael eu rhyddhau, ond eu bod yn ymchwilio i droseddau eraill yn yr achosion yna.
Mae pumed person wedi gweld ei fechnïaeth yn cael ei adnewyddu.
Cafodd y cyrchoedd eu cynnal yn Rhagfyr 2014, ac fe gafodd chweched person, Syed Choudhury, ei ddedfrydu ym mis Gorffennaf wedi iddo gyfadde' i fod yn rhan o baratoi gweithredoedd terfysgol.
Roedd y dyn 19 oed o Gaerdydd yn bwriadu teithio i Syria i ymladd gyda IS, ond nid oedd yn medru dod o hyd i rywun i deithio gydag ef. Cafodd ei ddedfrydu i dreulio .
Deellir mai Rofi Islam a Sajid Idris, yr unig ddau o'r pump sy'n weddill i gael eu henwi, yw'r rhai sydd wedi eu rhyddhau'n ddigyhuddiad.

Straeon perthnasol

  • Dedfrydu Syed Choudhury am baratoi at derfysgaeth