Corff yn galw am wella addysg bellach yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Fe fydd angen i lywodraeth nesaf Cymru wneud penderfyniadau cadarn er mwyn darparu addysg a sgiliau o'r radd flaenaf ar gyfer Cymru sy'n ffynnu, yn ôl y corff sy'n cynrychioli colegau addysg bellach yng Nghymru.

Mae corff Colegau Cymru yn cyhoeddi eu 'maniffesto' ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn 2016 ddydd Mawrth.

Er eu bod wedi wynebu newidiadau "heriol" i'w cyllid, mae'r colegau wedi croesawu'r newid, ac wedi cynnal cyfres o uno colegau, a sefydlu canolfannau sgiliau rhanbarthol i weithio gyda phartneriaid i baratoi eu myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd mewn economi fyd-eang.

Ond yn ôl y corff, mae gan Gymru "ffordd bell i fynd er mwyn ffynu'n llwyddianus", ac mae'r maniffesto newydd yn galw ar y llywodraeth nesaf i:

  • Cynyddu cynhyrchiant drwy gynyddu nifer y cyflogwyr syn cynnig gwella sgiliau gweithwyr;
  • Gwella cyfleoedd myfyrwyr 16-19 oed drwy ddarparu ystod lawn o opsiynau, academaidd a galwedigaethol, ar draws Cymru;
  • Sicrhau addysg alwedigaethol lefel uwch sy'n cwrdd ag anghenion economaidd Cymru;
  • Cwrdd ag anghenion myfyrwyr ym mhob pwnc.

'Perfformwyr gwael'

Dywedodd Prif Weithredwr Colegau Cymru, Iestyn Davies: "O ran y DU, mae Cymru yn berfformiwr gwael mewn addysg a'r economi.

"Mae angen i ni ad-drefnu addysg a hyfforddiant ar frys, er mwyn sicrhau bod pob myfyriwr 16-19 oed yn cael cynnig ystod lawn o opsiynau academaidd a galwedigaethol o ansawdd uchel.

"Mae dysgwyr cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg fel ei gilydd angen mynediad at addysg a hyfforddiant sy'n eu paratoi ar gyfer y gweithle cystadleuol a phrifysgolion fri iawn.

"Rydym hefyd angen buddsoddi mewn sgiliau er mwyn sicrhau fod gan Gymru weithwyr sydd a lefel sgiliau uchel, ac economi sydd a chyflogau uchel.

"Rydym yn galw ar y llywodraeth nesaf i fuddsoddi mewn prentisiaethau lefel uwch ac i symleiddio ariannu graddau sylfaen."