Cymro ym Mrwsel

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gwydion Lyn a'r teulu yn byw ym Mrwsel

Mae Gwydion Lyn yn Gymro alltud sy'n byw ym Mrwsel, a bu'n disgrifio wrth Cymru Fyw sut mae pethau wedi newid yng Ngwlad Belg ers yr ymosodiadau ym Mharis dros wythnos yn ôl.

Wedi'r ymosodiadau ym Mharis a'r cysylltiad cryf â Brwsel, mae'r digwyddiad yn anorfod yn destun trafod i bawb, ffrindiau, cydweithwyr ac hyd yn oed pobol ddieithr sydd eisiau trafod wrth iddyn nhw aros i brynu'r papur dyddiol.

Mae'r tensiwn yn amlwg gyda mwy o filwyr a heddlu arfog i'w gweld ar y stryd.

Gall y ffynhonnell o rannu a darganfod gwybodaeth drwy ryngweithio cymdeithasol fod yn gysur, ond ar yr un pryd gall beri pryder wrth i'r sibrydion fynd ar led, fod canol y dre wedi ei chau, a bod yr heddlu'n argymell peidio sefyll wrth ffenestri er mwyn cadw'n ddiogel ac yn y blaen.

Ond yng nghanol hyn i gyd, dwi'n hynod falch a diolchgar am hiwmor a swrealaeth y Belgwyr tra fod yr heddlu yn pledio ar bawb i beidio defnyddio rhyngwithiau cymdeithasol i rannu gwybodaeth am symudiadau diogelwch yn y ddinas, neithiwr fe ddefnyddio nhw'r hashnod #brusselslockdown i geisio gwneud hynny, ond fe ymatebodd y cyhoedd gan foddi'r tag gyda lluniau doniol o gathod.

Ymateb yr heddlu

Fel y gwelwyd ym Mharis, does dim modd darogan symudiadau'r terfysgwyr milain yma, ac wrth gwrs mae angen bod yn ofalus ac yn effro, ond rhaid i fywyd gario mlaen. Heblaw hynny bydd eu hymdrechion erchyll i darfu ar ein bywydau wedi llwyddo.

Disgrifiad o’r llun,
Milwyr ar strydoedd Brwsel

Am faint fydd hyn yn parhau?

Wrth drafod gyda chyd-weithwyr, mae yna bryder mawr am ba hyd y bydd hyn i gyd yn parhau.

Os na fyddan nhw'n dal y person maen nhw'n chwilio amdano, pryd fydd y rhwydwaith drafnidiaeth yn ail-agor a bywyd bob dydd yn ôl i normal?

Mae un o ddigwyddiadau mwya poblogaidd Brwsel, y Ffair Aeaf, i fod i agor dros y penwythnos, canolbwynt dathliadau Nadolig y ddinas sy'n denu nifer helaeth o ymwelwyr i Frwsel - pwy fydd yn barod i fynychu'r ffair gyda'r bygythiadau yn cael cymaint o sylw yn y wasg?

Brynhawn ddoe, roedd sôn am hawl i orfodi gweithwyr i "ddiweithdra dros dro" drwy force majeure. Yn sicr, bydd sgîl effeithiau hyn i'w deimlo yn y ddinas am fisoedd lawer.

Does dim modd darogan symudiadau'r terfysgwyr, ond wrth gwrs rhaid cadw'n wyliadwrus ac mae angen i fywyd gario 'mlaen.

Neb yn gwybod beth sydd rownd y gornel...

Wrth aralleirio Antoine Leiris, y newyddiadurwr fynegodd ei alar mor gelfydd am ei wraig a lofruddiwyd ym Mharis:

Roeddech chi eisiau i mi fod ag ofn, i amau fy nghydwladwyr, i aberthu fy rhyddid er mwyn fy niogelwch. Wel, fe golloch chi.

Rydym ni fel teulu yn cwtsho'n gilydd yn dynnach nag arfer, achos does neb yn gwybod beth sy' rownd y gornel nesa.

Vivre la vie! Ymlaen!

Ffynhonnell y llun, Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai o bobl Brwsel yn gweld yr ochr ddoniol i'r sefyllfa