Llyn Padarn: Bygythiad i bysgodyn prin

  • Cyhoeddwyd
Llyn PadarnFfynhonnell y llun, Erwlas

Mae adolygiad barnwrol wedi clywed bod un o lynnoedd amlycaf gogledd Cymru o dan fygythiad oherwydd difrod amgylcheddol.

Yn ôl pysgotwyr lleol, mae gwagio carthion amrwd ac wedi'u trin i Lyn Padarn (ger Llanberis) gan Dŵr Cymru yn bygwth dyfodol y torgoch, pysgodyn prin sy'n byw yn y llyn.

Mae Cymdeithas Bysgotwyr Seiont, Gwyrfai a Llyfni yn cael eu cynrychioli yn y gwrandawiad yng Nghaernarfon gan Fish Legal - corff sy'n cynrychioli cymdeithasau pysgotwyr yn gyffredinol.

Honni y maen nhw nad yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwneud digon i warchod y pysgod.

Hefyd maen nhw'n dweud bod Llywodraeth Cymru wedi methu gweithredu cyfreithiau'r Undeb Ewropeaidd yn gywir.

Mae disgwyl i'r gwrandawiad bara am ddau ddiwrnod.