Llywodraeth Cymru am barhau i redeg Maes Awyr Caerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y maes awyr ei brynu yn 2013 am £52m

Bydd Maes Awyr Caerdydd yn parhau dan reolaeth Llywodraeth Cymru, yn ôl Carwyn Jones, er y galwadau i'w werthu.

Dywedodd Mr Jones wrth Aelodau Cynulliad y byddai cyfran o'r maes awyr yn cael ei chynnig ar werth "yn y pen draw".

Ond fe fynnodd yn ystod Cwestiynau i'r Prif Weinidog na fyddai gweinidogion yn rhoi prif gyfran o'r maes awyr "i ffwrdd".

Dywedodd y byddai gwneud hynny'n mynd yn ôl i'r sefyllfa yn 2013 pan gamodd y llywodraeth i mewn i sicrhau ei ddyfodol.

Yn gynharach ym mis Tachwedd, dywedodd cadeirydd y maes awyr yr Arglwydd Rowe-Beddoe cyn gadael ei swydd y dylid preifateiddio'r maes awyr o fewn pum mlynedd.

Amserlen

Gofynnodd yr AC Ceidwadol Nick Ramsay ddydd Mawrth a fyddai Mr Jones yn gosod amserlen i werthu'r maes awyr yn dilyn sylwadau'r Arglwydd Rowe-Beddoe.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Yn y pen draw fe fyddwn yn ystyried gwerthu cyfranddaliadau yn y maes awyr i fuddsoddwyr preifat.

"Beth fyddwn ni ddim yn ei wneud yw rhoi prif gyfran i ffwrdd achos byddai hynny'n mynd a ni'n ôl i ble roedden ni o'r blaen."

Wrth drafod pryniant y maes awyr gan Lywodraeth Cymru yn 2013 am £52m, dywedodd Mr Jones nad oedd modd i Mr Ramsay "esgus bod y maes awyr yn ffynnu hyd at 2013."

"Perchnogion"

"Fe wnaethon ni geisio gweithio gyda'r perchnogion (i wella'r perfformiad).

"Yn y diwedd fe ddywedon nhw 'does ganddon ni ddim diddordeb ddim mwy, fe gewch ei brynu ganddon ni'.

"Yn y pen draw fyddwn yn edrych i hawlio'r arian yn ôl - beth fyddwn ni ddim yn ei wneud yn rhoi amserlen artiffisial ar werthiant y maes awyr sydd nawr wedi gweld cynnydd o 10% o ran niferoedd teithwyr o'i gymharu gyda llynedd.

"Dyna beth y gall llywodraethau ei wneud i feysydd awyr - petai'r Ceidwadwyr yn cael eu ffordd eu hunain fe fyddai bwriad i droi'r maes awyr yn stad o dai."