Gweddi'r Arglwydd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Gwahardd gweddi'r Arglwydd o sinemâu

24 Tachwedd 2015 Diweddarwyd 15:20 GMT

Mae'n debyg na fydd geiriau cyfarwydd Gweddi'r Arglwydd i'w clywed yn ein sinemâu adeg y Nadolig yn dilyn penderfyniad gan gwmni hysbysebu cenedlaethol.

Mae'r asiantaeth sy'n gwerthu hysbysebion sinema wedi gwahardd hysbyseb sy'n cymell gweddi am nad ydyn nhw'n hyrwyddo materion gwleidyddol na chrefyddol.

Mae un o offeiriaid yr Eglwys yng Nghymru wedi dweud ei bod hi'n pryderu bod Cristnogaeth yn cael ei wthio i'r ymylon. Aled Scourfield sydd â'r hanes.