Lladron wedi dwyn beiciau cyn-bencampwraig feicio mynydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Fe enillodd Manon Carpenter gyfres y byd yn 2014

Mae cyn-bencampwraig feicio mynydd y byd wedi dweud ei bod yn "drist iawn" fod ei chasgliad o feiciau mynydd wedi eu dwyn o gartref ei rhieni.

Dywedodd Manon Carpenter, 22 oed, fod yr heddlu wedi cael gwybod ddydd Mawrth am y lladrad yng Nghaerffili ac y byddai'n anodd iddi ymarfer ar gyfer cystadlaethau.

Cafodd wyth beic eu dwyn a dau feic modur eu rhieni. Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio.

Ffynhonnell y llun, AP

Dywedodd y fenyw enillodd Gyfres Cwpan Beicio'r Byd yn 2014: "Dwi'n teimlo fy mod wedi gweithio yn galed am rywbeth, a bod pobl yn meddwl eu bod nhw'n gallu cerdded i mewn a chymryd beth maen nhw eisiau.

"Yn ffodus, dydyn ni ddim yng nghanol y tymor neu fe fyddai wedi bod yn drychinebus, ond rwy'n mynd i ffwrdd ddiwedd mis Rhagfyr, felly bydd yn rhaid i mi wneud rhywbeth erbyn hynny.

"Mae rhywun yn gwneud tipyn o arian allan o hyn ... dwi'n drist iawn, roeddwn yn meddwl fod ein garej yn eithaf diogel."

Gall unrhyw un â gwybodaeth am y lladradau ffonio Heddlu Gwent ar 101.

Ffynhonnell y llun, Handout
Disgrifiad o’r llun,
Un o feiciau Manon gafodd ei ddwyn
Ffynhonnell y llun, Handout
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r beiciau gafodd ei ddwyn