Cyn-dditectif yn gwadu dwyn arian mewn cyrch cyffuriau

  • Cyhoeddwyd
Cyn-dditectifs
Disgrifiad o’r llun,
Stephen Phillips a Michael Stokes

Mae cyn-dditectif, sydd wedi ei gyhuddo o ddwyn arian gafodd ei gymryd oherwydd cyrch cyffuriau yn Abertawe, wedi gwadu ei fod e a chydweithiwr wedi mynd â rhywfaint o'r arian pan oedden nhw'n ei gyfri.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd mai'r Cyn-Dditectif Sarjant Stephen Phillips, 47 oed o Abertawe, oedd yn goruchwylio'r cyrchoedd yn 2011.

Dywedodd wrth y rheithgor nad oedd yn gwybod fod blwch cadw arian wedi ei ddarganfod ac wedi ei gludo i saer cloeon.

Mae Mr Phillips a'i gyd-ddiffynnydd Michael Stokes, 35 oed o Lyn-nedd, yn gwadu cyhuddiadau o ddwyn.

£10,000

Dywedodd Peter Griffiths QC ar ran yr erlyniad fod £10,000 wedi diflannu rhwng mis Ebrill 2011, pan gyfrifodd swyddogion eraill yr arian, a mis Gorffennaf 2011 pan gyfrifodd Mr Phillips a Mr Stokes yr arian.

Gofynnodd Mr Griffiths: "A wnaethoch chi gymryd unrhyw arian o gwbl yn ystod y cyfri?"

"Na, wnes i ddim," meddai Mr Phillips.

Clywodd y rheithgor fod Mr Phillips, pan oedd yr heddlu yn ei holi, wedi dweud ei fod yn ddig gyda Mr Stokes.

Pan ofynnwyd wrtho pam, fe atebodd ei fod yn ddig am iddo ddweud wrth gyd-weithiwr ei fod wedi cymryd yr arian.

Diswyddo

Clywodd y llys fod Mr Phillips wedi ei ddiswyddo y llynedd wedi iddo gyfadde dwyn £250 adeg "prawf gonestrwydd" oedd yn rhan o ymgyrch oedd yn cael ei ffilmio.

Dywedodd Mr Griffiths: "Roedd hwn yn achos gwahanol ond mae'n dangos bod tuedd ynoch chi i ddwyn yn ystod y gwaith."

Mae disgwyl y bydd areithiau cloi ddydd Mercher.

Ddydd Llun oherwydd cyfarwyddyd y barnwr penderfynodd y rheithgor fod y Ditectif Gwnstabl Christopher Evans, 38 oed o Langennech ger Llanelli, yn ddieuog.