Llofruddiaeth Beddau: Corff dyn gafodd ei ddarganfod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr heddlu eu galw i fflatiau Tŷ Trem-y-cwm yn Y Beddau ddydd Mawrth

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i lofruddiaeth yn Y Beddau, ger Pontypridd, wedi cadarnhau mai corff dyn gafodd ei ddarganfod ger fflatiau Trem-y-cwm ddydd Mawrth.

Dywedodd yr heddlu bod y corff wedi ei guddio mewn plastig.

Mae swyddogion yn parhau i geisio darganfod pwy yw'r unigolyn a beth oedd achos y farwolaeth.

Mae Heddlu De Cymru hefyd wedi lansio apêl am wybodaeth am unrhyw ddynion sydd ar goll neu heb fod mewn cysylltiad gyda'u teuluoedd am gyfnod.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r fflatiau am 13:00 ddydd Mawrth.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Paul Hurley: "Y flaenoriaeth i ni yw adnabod y corff a darganfod sut y bu farw'r unigolyn."

Ychwanegodd: "Rydyn ni'n apelio ar unrhyw un sy'n pryderu am ffrind, teulu neu gymydog sydd heb fod mewn cyswllt ers nifer o wythnosau, a bod hynny'n anarferol, i gysylltu gyda ni."

Bydd post mortem yn cael ei gynnal yn ddiweddarach.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101.