BBC Cymru Fyw

Cwest: Pryderon 'camdriniaeth' cyn marwoaleth milwr

Published
image copyrightPA
image captionBu farw Preifat Gavin Williams yn yr ysbyty yn 2006
Cafodd pryderon eu codi am "gamdriniaeth" cyn marwolaeth milwr gafodd ei orfodi i wneud ymarfer corff fel cosb, mae cwest wedi clywed.
Fe wnaeth Preifat Gavin Williams, 22 oed, o Hengoed yn Sir Caerffili, ddioddef methiant y galon ar ôl cael ei gosbi ym Marics Tidworth, Wiltshire yn 2006.
Clywodd y cwest bod capten ar y pryd wedi codi pryderon am gosb corfforol arall tua mis ynghynt.
Dywedodd Owain Luke, sydd bellach yn is-gyrnol, bod Sarjant Russell Price yn rhan o'r ddau achos, ond bod ei ymddygiad yn "nes at fwlio" na adlewyrchiad o'r sefyllfa ehangach.

Addas 'dan rai amgylchiadau'

Dywedodd Is-gyrnol Luke ei fod wedi siarad am ei bryderon gyda'r Is-gapten Mark Davis, y swyddog oedd yn gyfrifol am gosbi.
Roedd wedi dweud wrth yr is-gapten "bod dau o fy staff wedi eu camdrin gan staff PTI [physical trainig instructor] a bod hynny yn anghywir a bod angen iddo edrych i mewn i'r peth".
Ychwanegodd Is-gyrnol Luke mai dyma oedd yr unig achos yr oedd wedi sylwi arno o'r blaen.
Mae'r cwest eisoes wedi clywed bod Sarjant price wedi gorfodi Preifat Williams i wneud ymarfer corff dwys ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn.
Bu farw'n ddiweddarach o fethiant y galon, a hynny o ganlyniad i drawiad gwres. Roedd ecstasi yn ei waed pan fu farw.
Dywedodd Is-gyrnol Luke ei fod yn cael argraff bod Capten Davis yn teimlo bod cosbau corfforol yn addas "dan rai amgylchiadau".
Ychwanegodd: "Mae'n hawdd gweld nawr ei fod yn rhan o driniaeth ehangach, ond nid oeddwn i'n ei weld fel yna ar y pryd."