Wrecsam: Defnydd y Gymraeg yn 'isel'

  • Cyhoeddwyd
Wrecsam
Disgrifiad o’r llun,
Pencadlys Cyngor Wrecsam

Bydd Cyngor Wrecsam yn cynnal ymgynghoriad ar-lein am 10 wythnos i geisio deall pam fod cyn lleied yn defnyddio gwasanaethau'r cyngor yn Gymraeg.

Gobaith y cyngor ydi ceisio darganfod pam fod y niferoedd sy'n derbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg yn "isel ac yn siomedig", er bod yr awdurdod yn darparu cyfleoedd i gyfathrebu yn y Gymraeg, yn enwedig ar-lein, meddai'r cyngor.

Ar hyn o bryd mae nifer y siaradwyr Cymraeg sy'n cyfathrebu â Chyngor Wrecsam yn eu hiaith eu hunain yn "isel", ac mae rhyngweithio ar dudalennau Cymraeg gwefan y Cyngor a thudalennau cyfryngau cymdeithasol yn tua 2% o'r defnydd.

Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad yn helpu i lunio gwasanaethau Cymraeg cyngor yn y dyfodol.

Rhwystrau

Wrth drafod yr ymgynghoriad newydd, dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones y byddai canlyniadau'r ymgynghoriad yn galluogi'r cyngor i nodi beth yw'r rhwystrau i ddefnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dywedodd: "Mae'n bwysig ein bod yn deall pam fod y defnydd mor isel yn enwedig o ran ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a derbyn gwybodaeth am y cyngor trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Bydd canlyniadau'r arolwg yn ein cynorthwyo i gael gwell dealltwriaeth o sut y mae ein preswylwyr Cymraeg yn dymuno i ni gyfathrebu â nhw a'r dulliau a ffefrir ganddynt. Byddwn yn annog cynifer o bobl â phosibl i lenwi'r arolwg ac annog teulu a ffrindiau i wneud hynny hefyd."

Disgrifiad o’r llun,
Meri Huws sy'n gyfrifol am sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn cydymffurfio gyda'r Safonau Iaith

Ffrae Safonau Iaith

Yn gynharach eleni fe wnaeth Cyngor Wrecsam ysgrifennu at Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg, i ddadlau y byddai cydymffurfio gyda Safonau Iaith Newydd yn costio £700,000 y flwyddyn yn ychwanegol, ond fe wnaeth Cymdeithas yr Iaith gyhuddo'r cyngor o or-amcangyfrif y gost, a hynny fel ymgais i "danseilio'r Safonau".

Ar y pryd, dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones nad oedd y cyngor wedi gor-ddweud y ffigyrau, a'u bod yn seiliedig ar ei amcangyfrifon gorau.

Dywedodd wedyn bod y ffigwr wedi gostwng i £250,000 y flwyddyn ar ôl i'r Comisiynydd "gynnwys eithriad yn nifer y Safonau ble y nodwyd y byddai cost yn rhwystr i gydymffurfio".

Mae'r ffigwr hefyd yn cynnwys lleihad ym mhris y meddalwedd.