Llyn Padarn: Aros am ganlyniad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Erwlas

Mae barnwr Uchel Lys wedi penderfynu gohirio'i benderfyniad ar ddiwedd cais am adolygiad barnwrol gan gwmni sy'n cynrychioli pysgotwyr yng Ngwynedd.

Roedd cwmni 'Fish Legal' yn cynrychioli Cymdeithas Bysgotwyr Seiont, Gwyrfai a Llyfni, sy'n honni nad yw Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwneud digon i warchod y torgoch - pysgodyn prin yn Llyn Padarn ger Llanberis.

Dywedodd William Rundle, prif gyfreithiwr Fish Legal, bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi goruchwylio dros gyfnod o ddifrod hir dymor i'r llyn a'r pysgod, gan ddweud:

"I raddau helaeth roedd hyn oherwydd ei fethiant i reoleiddio effeithiau llygru gan garthion.

"Rydym yn ceisio achub y torgoch. Dydyn ni ddim yn credu bod y reoleiddiwr na Dŵr Cymru yn gwneud digon. Dyw'r rheoleiddiwr ddim wedi deall y gyfraith yn iawn."

'Carthion amrwd'

Dywedodd datganiad arall gan Fish Legal: "Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dweud wrth Dŵr Cymru ei fod yn gyfrifol am un elfen yn unig o'r niwed, sef achos o algae gwenwynig yn 2009.

"Ond mae'r rheoleiddiwr wedi methu mynd ymhellach i adnabod y difrod sy'n cael ei achosi gan garthion amrwd ac wedi'u trin yn mynd i'r llyn yn barhaus gan achosi niwed i'r torgoch a'i gynefin."

Fe wnaeth Dŵr Cymru ymateb mewn datganiad sy'n dweud:

"Nid ydym yn derbyn bod tywallt carthion wedi achosi dirywiad i'r llyn fel y mae'r pysgotwyr yn honni, nac wedi difrodi'r stoc bysgod.

"Mae CNC eisoes wedi cydnabod na achoswyd niwed i'r pysgod.

"Ers 2010 rydym wedi buddsoddi £3.6 miliwn yn y gwaith carthffosiaeth (yn Llanberis) gan gynnwys cwrdd â safonau llymach osodwyd gan CNC.

"Rydym hefyd wedi cyhoeddi buddsoddiad pellach o £4.6 miliwn yn y gwaith yma i sicrhau bod y dŵr gwastraff sy'n dychwelyd i'r llyn yn parhau o'r safon uchaf."