BBC Cymru Fyw

Ymgynghoriad arall i ad-drefnu addysg Sir Benfro

Published
Mae cynghorwyr Sir Benfro wedi penderfynu y byddant yn ailddechrau'r broses o ymgynghori gyda'r cyhoedd ynglŷn ag ad-drefnu addysg uwchradd yng ngogledd y sir.
Hwn yw'r trydydd ymgynghoriad i'w gynnal ar ddyfodol ysgolion uwchradd Tasker Milward ac Ysgol Syr Thomas Picton yn Hwlffordd.
Roedd y sir yn poeni y byddant yn wynebu her gyfreithiol gan yr elusen sy'n berchen ar Ysgol Tasker Milward pe bai'r ymgynghoriad presennol yn parhau.
Bwriad y cyngor yw uno'r ddwy ysgol uwchradd a sefydlu ysgol newydd rhywle yn ardal Hwlffordd.
Mae gan y Cyngor hefyd gynlluniau i agor ail ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y sir.
Fydd yr ymgynghoriad sy'n cael ei gynnal ynglŷn â sefydlu'r ysgol cyfrwng Cymraeg ddim yn cael ei effeithio gan benderfyniad heddiw.
Yn wreiddiol, bwriad y Cyngor oedd agor yr ysgol cyfrwng Gymraeg ar safle Tasker Milward, ond yn dilyn gwrthwynebiad yr elusen dywedodd swyddogion y byddai'r ysgol 3-16 oed yn cael ei hagor ar safle Ysgol Syr Thomas Picton.
Cafodd ymgynghoriad cyhoeddus cyntaf ei gynnal i'r cynllun gwreiddiol rhwng 23 Mawrth a 8 Mai eleni.
Fe ddechreuodd yr ail ymgynghoriad y 21 Medi gyda'r cyngor yn dweud y byddai penderfyniad terfynol ym Mawrth 2016.
image captionYsgol Tasker Milward