Cwmni dŵr i atal drewdod yn ardal Abertawe

Cyhoeddwyd

Mae penaethiaid Dŵr Cymru yn dweud y bydd y drewdod o gwmpas ardal Port Tennant yn Abertawe wedi diflannu yn llwyr ymhen 'wythnos neu ddwy'.

Ers yr haf mae trigolion lleol wedi bod yn cwyno am arogleuon drwg.

Maen nhw'n cwyno am danciau gwaith trin dŵr gwastraff o 2,000 o dai yn ardal Abertawe.

Y gred yw bod nwyon yn dianc o un o'r tanciau oherwydd nam.

Ddydd Mercher fe wnaeth Dŵr Cymru gynnal diwrnod gwybodaeth er mwyn egluro'r sefyllfa ac esbonio beth oedd yn achosi'r broblem.

Roedd y tanc dan sylw yn trin llaid.

Dywedodd Dŵr Cymru nad oedd posib delio gyda' drewdod yn gynt oherwydd bod angen defnyddio'r tanc er mwyn tri yn dŵr gwastraff cyn iddo fynd i'r môr.

Mae disgwyl i'r tanc diffygiol gael ei drwsio yn y flwyddyn nesaf.