Cwest corff mewn draen yn Nhalysarn, Dyffryn Nantlle

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y corff ei ddarganfod yn ardal Bro Silyn, Talysarn

Mae cwest wedi clywed sut y cafwyd hyd i ddyn 25 oed yn farw mewn twll draen yn Nhalysarn gyda'i goesau'n unig i'w gweld yn dod allan o'r twll.

Mae'n debyg bod Adrian Arthur Carpenter, o Nantlle, Gwynedd, wedi ceisio dod o hyd i rywbeth oedd wedi disgyn i'r draen wrth iddo gerdded adref o dŷ ffrind yn oriau mân y bore ar 6 Mehefin eleni.

Clywodd Dewi Pritchard Jones, uwch grwner dros ogledd orllewin Cymru, fod lefelau uchel o gyffuriau yng nghorff Mr Carpenter, yn cynwys heroin, cocên a diazepam. Clywodd y crwner y byddai lefelau mor uchel o gyffuriau wedi lladd person oedd heb arfer cymryd cyffuriau o'r fath.

Ond nid y cyffuriau oedd achos marwolaeth Mr Carpenter, ond mygu o achos boddi.

Cyffuriau

Dywedodd cyfaill Mr Carpenter, Gwynfor Jones, wrth y cwest fod Mr Carpenter dan ddylanwad cyffuriau pan adawodd ei gartref yn Nhalysarn rhyw dro rhwng 00:15 a 01:15 y bore hwnnw.

Ychwanegodd Mr Jones ei fod wedi ceisio darbwyllo ei ffrind i aros yn ei gartref y noson honno ar ôl clywed fod Mr Carpenter wedi disgyn i gysgu yng nghanol y stryd y noson flaenorol.

Ond fe fynnodd Mr Carpenter gerdded adref, ond roedd wedi cerdded ychydig droedfeddi'n unig cyn codi caead twll draen ar ochr y ffordd a phlygu i mewn gyda'i ben yn gyntaf.

Roedd ei gôt, ei gap a'i ffôn symudol wedi cael eu gadael ar y llawr gerllaw. Daeth casglwyr sbwriel o hyd i'w gorff y bore wedyn pan welwyd ei goesau'n dod allan o'r draen.

Ffynhonnell y llun, Google

Heddwas

Dywedodd yr heddwas Alexander Higgins nad oedd dim wedi cael ei ddarganfod yn y twll pan gafodd y dŵr ei wagio ohono ar ôl dod o hyd i'r corff.

"Fy marn i yw ei fod wedi gollwng eitem i lawr y draen, un sydd yn rhy fach i ni ei weld, ac eitem allai fod wedi cael ei olchi i ffwrdd", meddai'r swyddog. Dywedodd ei fod wedi ei synnu i weld faint o ddŵr oedd yn y draen.

Dywedodd y crwner fod yr amgylchiadau'n rhai "nad oedd erioed wedi ei weld o'r blaen."

Ychwanegodd fod yn rhaid bod Mr Carpenter wedi cymryd cyffuriau am gryn amser gan y byddai lefel y cyffuriau yn ei gorff wedi achosi marwolaeth unrhyw un nad oedd wedi arfer eu cymryd.

"Roedd yn amlwg dan ddylanwad cyffuriau ond ni allaf ddweud o'r dystiolaeth beth oedd ar ei feddwl na'i allu i wneud pethau."

Dywedodd hefyd nad oedd "unrhyw dystiolaeth bod unrhyw un arall" yn rhan o'r hyn ddigwyddodd.

"Roedd yn ceisio cael gafael ar rywbeth yn y draen. Beth oedd yn geisio cael gafael arno, does dim modd i ni ddweud", ychwanegodd.

Cafodd dyfarniad o farwolaeth trwy ddamwain ei gofnodi.