Heddwas 'wedi cael rhyw â merch 14 oed'

Cyhoeddwyd

Mae Llys y Goron Caerdydd wedi clywed fod cyn-heddwas wedi cael cyfathrach rywiol â merch 14 oed.

Dywedodd yr erlyniad fod y ferch dan oed "wedi drysu" a "ddim yn gwybod beth i'w wneud" wedi i Colin Hart gael rhyw gyda hi.

Mae'r cyn-gwnstabl 61 oed o Gaerffili yn cyfaddef cael perthynas rywiol â'r ferch, ond yn dweud ei bod hi'n 16 ar y pryd.

Honnodd Martin Kelly ar ran yr erlyniad fod Mr Hart wedi cael rhyw gyda hi mewn ystafell wely yn nhafarn teulu`r ferch.

"Roedd hi yn y gawod yn y dafarn. Daeth yr amddiffynnydd fewn i'r stafell ymolchi ac roedd ganddi dywel amdani," meddai.

"Roedd hi wedi drysu, dim ond 14 oed oedd hi. Doedd hi ddim yn gwybod beth i'w wneud."

Mae Mr Hart wedi pledio'n ddieuog i un cyhuddiad o dreisio a saith cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar ferch dan oed.

Digwyddodd yr ymosodiadau honedig rhwng 1988 a 1990.

Mae'r achos yn parhau.