Gwobr i lyfrgell y Prif Weinidog

  • Cyhoeddwyd
Plac

Mae Llyfrgell Gladstone yn Sir y Fflint wedi ennill plác sy'n ei dynodi fel Adeilad Hanesyddol Mwyaf Arbennig Cymru. Cafodd y llyfrgell ym Mhenarlâg y wobr wedi pleidlais gyhoeddus gafodd ei threfnu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cafodd y llyfrgell ei sefydlu gan y cyn Brif Weinidog, William Ewart Gladstone, wedi iddo ymddeol 'r byd gwleidyddol. Dyma i chi gipolwg ar waddol un o'r gwladweinwyr mwyaf welodd Prydain erioed.

Diolch i gladstones.library.org am gael dangos y lluniau.

Disgrifiad o’r llun,
Bu'r Rhyddfrydwr yn Brif Weinidog bedair gwaith yn ystod Oes Fictoria, ac wedi iddo adael Rhif 10 Downing Street am y tro olaf aeth ati i sefydlu llyfrgell ym Mhenarlâg.
Ffynhonnell y llun, Marcus Hargis
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd gymorth ei ferch a'i was i symud 32,000 o lyfrau o'i gartre cyfagos. Doedd honno ddim yn dasg hawdd gan mai cert llaw yn unig roedden nhw'n ei defnyddio i deithio'r tri chwarter milltir o'r castell. Mae'r llyfrgell yn gartref i dros 250,000 o lyfrau ac erthyglau
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Gladstone yn awyddus i rannu ei lyfrgell bersonol gydag eraill, yn arbennig rhai oedd yn wynebu caledi ariannol
Disgrifiad o’r llun,
Dymuniad y gwleidydd oedd uno llyfrau oedd heb ddarllenwyr gyda darllenwyr oedd heb lyfrau
Disgrifiad o’r llun,
Ar ôl marwolaeth Gladstone yn 1898 roedd 'na apêl i godi arian i adeiladu adeilad parhaol i'r casgliad. Cafodd yr adeilad presennol ei agor ar 14 Hydref 1902
Disgrifiad o’r llun,
Ar ôl symud y llyfrau o'i gartref, aeth Gladstone ati i roi trefn arnyn nhw gan ddefnyddio ei system bersonol ei hun
Disgrifiad o’r llun,
Calon y llyfrgell yw casgliad Gladstone. Mae llawer o'i lyfrau'n cynnwys nodiadau personol, rhai'n hynod o fanwl
Disgrifiad o’r llun,
Erbyn heddiw mae'r llyfrgell yn gartref i gasgliad ehangach o gyfrolau
Ffynhonnell y llun, Craig Colville
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r dyn ei hun i'w weld ym mhobman o gwmpas y llyfrgell
Disgrifiad o’r llun,
Cyfle i'r enaid gael llonydd!

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol