Galw am sicrwydd i brosiect lagŵn llanw Bae Abertawe

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bae Abertawe

Mae Aelod Seneddol o Gymru wedi annog Llywodraeth y DU i beidio â pheryglu cynlluniau i godi lagŵn llanw gwerth £1 biliwn ym Mae Abertawe.

Dywedodd Geraint Davies, AS Llafur Gorllewin Abertawe, fod y prosiect yn hanfodol ar gyfer sicrhau "dyfodol gwyrdd" gan gyhuddo gweinidogion San Steffan o "gamu'n ôl" o'u cefnogaeth i'r cynllun.

Ym mis Medi, fe wnaeth y cwmni sydd tu cefn i'r fenter, Tidal Lagoon Power, ddweud eu bod yn cynnal trafodaethau gyda gweinidogion ynglŷn â'r pris y dylid ei dalu am ynni sy'n cael ei gynhyrchu gan y lagŵn.

Yn ôl adroddiadau yn y wasg ddydd Iau roedd y cwmni wedi gorfod diswyddo gweithwyr o'u canolfan yn Sir Gaerloyw.

'Cefnogaeth'

Dywedodd Mr Davies: "Fe wnaeth y Canghellor gyfeirio yn benodol a chefnogi'r lagŵn yn ei gyllideb cyn yr etholiad cyffredinol, ac fe ddaeth y prif weinidog i Abertawe yn ystod ymgyrch yr etholiad gan fynegi cefnogaeth."

Ond nawr mae Mr Davies yn cyhuddo gweinidogion o gymryd "cam yn ôl," gan ychwanegu: "Nid nawr yw'r amser i'r llywodraeth droi eu cefn ar Lagŵn Abertawe, ond yn hytrach dylent sefyll yn gadarn tu ôl i'r ymroddiad i sicrhau dyfodol gwyrdd. "

Mewn datganiad dywedodd Tidal Lagoon Power: "Ein gweledigaeth yw cyflenwi 8% o anghenion ynni'r DU drwy godi chwe lagŵn ac rydym wedi tyfu yn gyflym er mwyn datblygu'r cynlluniau hyn.

"Ond nawr mae disgwyl y bydd ein prosiect cyntaf yn dechrau flwyddyn yn hwyrach na'r disgwyl ac mae hynny gyda goblygiadau i'n datblygiad."

Gwnaed cais i lywodraeth y DU am sylw.

Ffynhonnell y llun, Tidal Lagoon Swansea Bay Ltd
Disgrifiad o’r llun,
Llyn artist o'r lagŵn

Straeon perthnasol