Syria: AS yn holi am fygythiad 'terfysgwyr'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Chris Radburn
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl pleidlais ar weithredu'n filwrol o fewn wythnosau

Mae AS o Gaerdydd wedi holi David Cameron yn Nhŷ'r Cyffredin am effaith unrhyw weithredu milwrol yn Syria ar "derfysgwyr" yn cael eu recriwtio yng Nghymru.

Gofynnodd Stephen Doughty, AS De Caerdydd a Phenarth: "Rwyf am holi'r Prif Weinidog am y bygythiad sy'n bodoli yn ein hetholaethau.

"Fe fydd yn ymwybodol o unigolion o fy etholaeth i gafodd eu denu i rengoedd Da'esh ac am unigolyn o'r ddinas yr oedd yn credu oedd yn fygythiad uniongyrchol i'r DU."

Dywedodd Mr Cameron: "Tra bod yr hyn sy'n cael ei alw'n caliphate yn bodoli a thra eu bod â'r gallu i ddarlledu eu neges wenwynllyd, mae'n denu pobl o bedwar ban y byd."

Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r DU wedi cynnal cyrchoedd yn erbyn IS yn Irac ond nid yn Syria

Mae disgwyl i'r Tŷ Cyffredin bleidleisio o fewn wythnosau ar benderfyniad i ymosod ar Syria.

Fe wadodd Mr Cameron y byddai gweithredu milwrol yn gwneud y DU yn fwy o darged i ymosodiadau terfysgol.

Ychwanegodd fod y DU eisoes yn darged i IS a'r unig fodd o ddelio gyda hynny oedd "gweithredu ar unwaith."

Wrth ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog, fe alwodd Hywel Williams AS, arweinydd Seneddol Plaid Cymru, ar Mr Cameron "i archwilio ei gydwybod ac ystyried pob opsiwn posib heblaw bomio."

Dywedodd y Prif Weinidog: "Rwyf yn sefyll yma ar ôl cael cyngor, cyngor yn dweud y byddai gweithredu dros gyfnod o amser yn lleihau'r bygythiad sy'n bodoli.

Yn 2013 gwrthododd Aelodau Seneddol gais i gynnal cyrchoedd yn erbyn Llywodraeth Syria.

Disgrifiad o’r llun,
David Cameron yn ateb cwestiynau