Corff treth newydd Cymru: 'Angen bod yn annibynnol'

Cyhoeddwyd

Mae angen i'r corff sy'n casglu trethi yng Nghymru am y tro cyntaf fod yn gwbl ar wahân i Lywodraeth Cymru, yn ôl ACau.

Ar hyn o bryd mae gweinidogion yn y broses o greu Awdurdod Cyllid Cymru (ACC) - yn debyg i Gyllid a Thollau - fydd yn casglu treth stamp a threth tirlenwi o Ebrill 2018 ymlaen.

Ddydd Mercher cyhoeddodd y Canghellor George Osborne y byddai rhan o'r dreth incwm hefyd yn cael ei datganoli ond nid oes amserlen ar gyfer hynny eto.

Ddydd Iau dywedodd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad fod angen cryfhau annibyniaeth ACC, a bod angen addysgu'r cyhoedd am y newid.

'Cwbl annibynnol'

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Jocelyn Davies AC: "Dan bwerau newydd sydd wedi eu datganoli mae Cymru mewn sefyllfa i gasglu ei threthi ei hun am y tro cyntaf mewn 800 o flynyddoedd.

"Dyna pam ein bod ni'n credu bod Awdurdod Cyllid Cymru cwbl annibynnol ar y llywodraeth, yn glir ei bwrpas a'r hyn mae modd disgwyl ohono, yn hanfodol er mwyn sicrhau bod casglu trethi yn effeithlon ac effeithiol o'r dechrau."

Bydd ACau yn trafod y ddeddfwriaeth fydd yn creu ACC fis nesaf.

Straeon perthnasol